Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Mätarinstallering
Vattenförlust

Ny innovation effektiviserar Nodavas organisation

Akustisk läckagedetektering, vattenförlust

Digitala vattenmätare har de senaste åren revolutionerat metoderna för att upptäcka vattenläckage. Nodava är ett av flera kommunalägda vatten- och avfallsföretag som satsat på digitaliseringen av vattenmätare, framtagen av Kamstrup. Hundratals läckor har redan hittats samtidigt som organisationen blivit mer effektiv och hållbar.

I framtiden får personalen sova gott om natten

Nodava, Norra Dalarna Vatten och Avfall, ansvarar för vattenförsörjningen i kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen. Vi har träffat Eric Westlund som har arbetat på Nodava i över åtta år, där vattenmätare varit en av hans huvudsakliga uppgifter.

— När jag började arbeta här hade vi ett läcksökningsschema och alla uppgifter utfördes manuellt. Vi besökte vattenverk, stängde ventiler och sökte igenom stora områden för att hitta misstänkta läckage. En ineffektiv och kostsam process, som utfördes av två till tre medarbetare under nattetid, konstaterar Eric. Så när vi för fyra år sedan fick upp ögonen för Kamstrups digitala lösning för vatten blev jag direkt nyfiken på hur de kunde utmana våra traditionella metoder.

Efter att köpt in 200 mätare från Kamstrup, och testat i mindre skala, kunde Nodava snabbt se hur de skulle kunna effektivisera sin verksamhet. Idag har de installerat cirka 3500 digitala vattenmätare från Kamstrup i sitt distributionsnät. Mätarna har hittills hjälpt dem att hitta runt 50 läckor som omfattar både det allmänna nätet och privata serviser.

"Jag brinner för att skapa god kundnöjdhet. Nu kan vi både erbjuda en bättre service till våra kunder samtidigt som vi kan hjälpa dem att hålla ner sina kostnader,"

Eric Westlund, Abonnenthandläggare, Nodava

Vattenmätare hjälper Nodava att arbeta mer proaktivt

Med nya innovationer har det nu utvecklats metoder som gör det enkelt att hitta läckagen i distributionsnätet. Kamstrups mätare lyssnar efter akustiska ljud som rapporterar avvikande ljudmönster i ledningarna. Men hur används tekniken av människorna i organisationen?

— Nu börjar jag varje dag med att analysera värden i Kamstrups insamlingssystem READy och analysverktyget Leak Detector, som rapporterar avvikelser i vårt distributionsnät. Det ger mig en god översikt över omfattningen och underlättar för vår interna resursfördelning, förklarar Eric. Att hitta läckor i realtid gör att vårt viktigaste livsmedel inte går förlorat, samtidigt som de ger oss en minskad energi- och produktionskostnad.

Den 1 juni i år fick Eric en ny roll inom Nodava som Abonnenthandläggare, vilket kan innebära ett ännu större ansvar över läcksökningsarbetet i regionen. Eric är även hoppfull om att i framtiden arbeta mer fokuserat med analysering av data och vara en spindel i nätet som kan stärka det proaktiva arbetet.

Huvudpunkter från Nodava

Digitaliseringen upptäcker läckage innan vi eller allmänheten upptäcker dem

Läckage både före och efter vattenmätaren kan stå fastighetsägare och privatpersoner dyrt. Men med den nya tekniken kan Nodava snabbt identifiera och åtgärda läckorna. Och ibland går det så fort att kunderna inte hinner märka att de har en läcka. Eric berättar om en sådan upptäckt.

— En morgon när jag öppnade i READy, såg jag ett rörbrott med ett läckage på 650 liter vatten i timmen. Eftersom läckaget kom från ett hushåll i närheten av kontoret, åkte själv dit för att titta på det. Kunden blev förvånad över mitt besök; han hade ju inget läckage. Men det visade de sig att kunden hade två vattenfyllda rum nere i sin källare. Det var tvättmaskinen som hade läckt vatten under natten, men då vi snabbt hittade läckan kunde den snabbt åtgärdas.

Det här är en av många erfarenheter som Eric upplevt, tack vare den nya tekniken.

— Jag brinner för att skapa god kundnöjdhet. Nu kan vi både erbjuda en bättre service till våra kunder samtidigt som vi kan hjälpa dem att hålla ner sina kostnader, stoltserar Eric.

Eric sitter på guld med Kamstrups framtidssäkra lösning

Inte nog med att Nodava kan öka sin service och kundnöjdhet. Mätarna gör också att de har möjlighet att spara vatten. Eller som Eric själv uttrycker det, ”vårt viktigaste livsmedel”. Idag uppskattas cirka 28% av allt vatten i Mora inte ta sig fram hela vägen fram till kranen. Men Eric har en vision om att hans strategiska arbete ska ta vattenförlusten under 20%.

— Jag sitter på guld med det här projektet. Detta är ju framtidens lösning som kommer hjälpa oss att skapa en säker och hållbar dricksvattenhantering i hela regionen.

Om projektet

  • Nodava ansvarar för vattenförsörjningen i kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen
  • Projektet avser Mora kommun
  • Mora har 6200 mätare varav 2300 flowIQ2200 med läcksökning, 1300 MC21 och 2600 mekaniska mätare
  • READy drive-by och READy Fixed Network
  • Leak Detektor

Du kanske också är intresserad av...