Vatten
Vattenförlust
Föråldrad infrastuktur
Driftseffektivitet

Minskning av vattenförlust i en landsbygdskommun

Tre kapitel om hur Oneidas vattenavdelning gick från att hantera vattenförlust till att samarbeta och lösa utmaningen och få oväntade resultat.

Titta på videon

Kapitel 1:

En kommun i beredskap för att upptäcka vattenläckage

I juni 2019 upplevde staden Oneida, Tennessee en omöjlig situation. Med ökande statliga förordningar och massiva vattenförluster tog den lokala kommunledningen över vattenavdelningen.

Oneida producerar 1 500 miljoner liter vatten per år och upplevde en vattenförlust på 51 %, vilket innebar att över 7 500 00 liter vatten om året förloras på grund av läckage. Förlusten kostade staden 183 000 euro per år och tvingade vattenreningsverket att arbeta 12 till 14 timmars dagar för att hålla jämna steg med efterfrågan.

Oneida blev uppmärksammade av EPA, liksom flera andra landsbygdskommuner med begränsade resurser och åldrande infrastruktur. I och med de ökade förväntningarna på Oneida, kände sig alla otillräckliga.

“Vi hade problem. Vi visste inte vad vi skulle ta oss till. Vi visste inte vad vi skulle investera i.”

– Jack Lay, borgmästare i Oneida, Tennessee

Topografiska utmaningar i
Oneida, Tennessee

Flera andra kommuner kommer också att förhålla sig till den komplicerade uppsättning villkor som Oneida måste ta till sig för att tillhandahålla dricksvatten av hög kvalitet. Det är avlägset, lantligt och hisnande vackert på samma gång. Den varierande topografin inkluderar en blandning av berg och dalar med höjder som sträcker sig från 240 till 610 meter. Samma robusta topografi som gör Oneida till ett rekreationsparadis, gör det till en hinderbana för vattendistribution och underhåll.

Upptäck mer
Stäng

Oneida står inför en komplicerad uppsättning villkor för att tillhandahålla dricksvatten av hög kvalitet. Den mångsidiga och robusta topografin skapar en hinderbana för vattendistribution och underhåll.

Staden Oneida ligger längs den norra mellersta gränsen av Tennessee med den närmaste metropolen 100 km bort i Knoxville. Oneidas ekonomi håller också på att förändras. Området är en blandning av jordbrukare, produktionsindustrier och bostäder med låg- till medelinkomsttagare med en skattebas på 5 000 kunder som är oroade över både kostnaden för och tillgången på vatten.

Oneidas vattensystem inkluderar två vattenförsörjningsreservoarer, ett vatten- och avloppsreningsverk och ett åldrande distributionssystem. Rutinmässig torka påverkar också vattenförsörjningen.

Vattenavdelningen drivs av lokalbefolkningen i staden Oneida. Från fältteknikern och anläggningschefen till borgmästaren Jack Lay, speglar Oneidas vattenavdelning samhället. Det är en blandning av generationer, varav vilka några är släktingar, alla av dem både offentligt anställda och vattenkunder.

Stäng

Oneidas utmaningar

”För mig var det mest utmanande med det här projektet topografin.”

– Christian McGarrigle, regional marknadsförsäljningschef, Kamstrup USA

Läckagedetekteringsdagbok 1:

Akustisk läckagedetektering 
Betala vattenräkningar

Under den första tremånadersperioden efter att mätarna från Kamstrup installerades, upptäckte och reparerade Oneida ett enda läckage som varit aktivt i fem månader till en uppskattad kostnad av 21 000 euro per år.

Kapitel 2:

Partnerskap för minskade vattenläckage

 

4 600 mätare
12 Koncentratorer

Relationen mellan Kamstrup och Oneida etablerades i samband med att den nya verkställande direktören, Stephen Owens, började arbeta på Oneidas vattenavdelning. Som en erfaren, pensionerad vattenförvaltare återvände Owens till arbetet för att hjälpa staden. Owens prioritet var att åtgärda läckagen innan staden kunde se över sin infrastruktur.

Owens sökte en AMI-partner (avancerad märinfrastruktur) med ALD-erfarenhet (akustisk läckagedetektering) för att hjälpa till att upptäcka läckage i staden. Owens började med Kamstrup, ett imponerande företag som han haft möjlighet att träffa på en mässa för flera år sedan.

Staden Oneida var först i USA med ett fullständigt ALD-system från Kamstrup

“Systemet presterar bättre än förväntat. Vi tror att systemet till och med har överträffat Kamstrups förväntningar.” 

– Stephen Owens, verkställande direktör, Oneidas vattenavdelning

Slå på systemet

Oneida installerade 4 600 mätare och 12 koncentratorer från Kamstrup inom EPAs utsedda tidsram på fem veckor. En fantastisk framgång med endast fyra eller 0,08 % av mätarna som inte var funktionsdugliga vid ankomst.

När mätarna hade installerats, flyttade Oneida sitt fokus till att aktivera ALD-systemet. “Systemet lyste upp som en julgran,” vilket var en lättnad för vattenavdelningen eftersom det gav dem information och vägledning och pekade ut exakta platser där de kunde börja söka efter läckage.

Under de första tre månaderna efter att mätarna från Kamstrup installerades, minskade Oneida sin vattenförlust med 23 %. Stadens vattenförlust på 51 % minskade till 38 % och vattenreningsverkets drift minskade med tre timmar per dag. Med hjälp av läckagedetektering har Oneida övergått till återhämtning och uppgraderar stadigt sin infrastruktur, med hjälp av en tvåmannabesättning för att åtgärda i genomsnitt fem till sex läckage per dag.

Resultaten

“Vi har kunnat minska vattenreningsverkets drift med tre timmar per dag, vilket innebär att våra killar kan arbeta med andra uppgifter som att åtgärda läckage.”

– Ronnie Duncan, anläggningschef, Oneidas vattenreningsverk

Läckagedetekteringsdagbok 2:

Att åtgärda ett läckage har sparat
ungefär 162 000 euro

Fördelarna med Kamstrups ALD-system är förmågan att enkelt upptäcka avvikelser. Ett särskilt läckage som upptäcktes i Oneida var i en bostad. En ”topp” i systemet indikerade ett läckage med en vattenförlust med en hastighet av 863 l/h. Staden meddelade bostadsägaren, åtgärdade problemet och identifierade källan som en trasig tapp bakom ett hus. Staden uppskattar att denna läckagedetektering och lösning sparade bostadsägaren cirka 162 000 euro.

Kapitel 3:
Från att åtgärda läckage till att hantera tillgångar

Vattenavdelningen har blivit duktig på att använda Kamstrups ALD-system. De arbetar hårt med att metodiskt åtgärda läckage och reparera sin infrastruktur. Staden siktar på att reparera 3,2 km ledningar om året och minska deras vattenförlust till under 15 %. Med läckagen och förlusterna under kontroll fortsätter Oneidas vattenreningsverk att förbättra sin drifttid.

Oneida är nu ett skyltfönster för kommunal vattenförvaltning i Tennessee. Våren 2022 tilldelades staden ytterligare bidragspengar för att förbättra infrastrukturen i och med deras förebyggande insatser och omvandling.

Som partners inom läckagedetektering och vattenhantering delar Kamstrup och Oneida aktivt kunskap och insikter. Projektet har överträffat alla förväntningar. Som Stephen Owens från Oneida säger, “Vi tror att systemet till och med har överträffat Kamstrups förväntningar på systemprestanda.”

”Vi gick från att vara under övervakning till att vara en källa till stolthet för delstaten Tennessee.”

– Jack Lay, borgmästare i Oneida, Tennessee

Du kanske också är intresserad av...