Områdesmätning

MAG8000 & READy gateway

Vattenmätare för sektionsövervakning och områdesmätning

Typ

Magnetinduktiv

Storlek

63...40.715 m3/h

Konstruktion

Metall

Kommunikation

Trådlös M-buss, READy nätverksavläsning

Godkänd


  • MID-certifierad
  • OIML R49

Öka din kunskap om distributionsnätet

Analys av vattenslöseri och nattförbrukning genom användande av områdesmätning

En Kamstruplösning för områdes- och sektionsmätning består av en magnetinduktiv vattenmätare (Siemens MAG8000) som ansluts till en kommunikationsenhet READy gateway från Kamstrup. Denna lösning ger dig möjlighet att dela upp ditt distributionsnät i sektioner och analysera vattenslöseriet och nattförbrukningen etc.

Kommunikation
Kommunikationsenheten levereras med samma trådlösa teknik som Kamstrups mätare. Data överförs via ett READy-nätverk tillsammans med förbrukningsdata från bolagets övriga mätare. Dessa data är ständigt tillgängliga i READy Manager för ytterligare bearbetning och analys. Överföring av data kan ske så ofta som var 5:e minut för att säkerställa en tillräcklig nivå av data för att stödja kontinuerlig optimering och felsökning.

Hög kvalitet och noggrannhet

En av de många fördelarna är att vattenmätaren bibehåller samma höga grad av noggrannhet under hela sin livslängd. Ett lågt startflöde säkerställer en exakt mätning även då vattenflödet är lågt. Bland annat detta gör att vattenmätaren lämpar sig för analys av nattförbrukningen.

Lösningen är utformad för att skydda mot intrång av vatten. Därför lämpar sig mätaren för montering i brunnar som ofta fylls med vatten.

Mätaren är en statisk mätare utan rörliga delar, vilket gör den mycket beständig mot sediment och partiklar i vattnet. Detta säkerställer en lång livslängd samt hög noggrannhet och precision. 

Lätt och enkel fjärravläsning med READy

Områdesmätaren avläses automatiskt via ett READy-nätverk tillsammans med de övriga mätarna, vilket garanterar att du alltid har tillgång till aktuella data.

READy är en modern och effektiv lösning för fjärravläsningar av smarta mätare. Med READy får du en enkel konfigurering, fullständig flexibilitet utan stora investeringar och ett nätverk som kan utvidgas efter dina behov. 

Skaffa överblick med READy Manager

Tillsammans med förbrukningsdata från det allmännyttiga bolagets övriga mätare importeras data från områdesmätaren automatiskt till READy Manager, där de är tillgängliga för bolaget.

READy Manager erbjuder ett brett spektrum av verktyg som skräddarsytts speciellt för allmännyttiga vattenbolag. Verktyg som ger dig överblick och hjälper dig att utnyttja dina mätardata helt och fullt.

Med READy Manager kan du få tillgång till:

  • Kunskap om mängden slösat vatten
  • Tryckövervakning
  • Visualisering av förbrukning i kombination med larm
Prioritetsavläsningar var 5:e minut av upp till 50 mätare
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.