Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

Öka din kunskap om distributionsnätet

En lösning från Kamstrup för distrikts- och sektionsmätning består av en magnetinduktiv vattenmätare (Siemens MAG8000), som är ansluten till en READy Gateway-kommunikationsenhet från Kamstrup. Denna lösning gör det möjligt för dig att dela in ditt distributionsnät i sektioner och analysera vattenförlusten och nattförbrukningen osv.

Kommunikation
Kommunikationsenheten levereras med samma radioteknik som Kamstrups mätare. Data överförs via ett READy-nätverk tillsammans med förbrukningsdata och tryckmätningar från bolagets andra mätare. Data finns kontinuerliga tillgängliga i READy Manager för vidare bearbetning och analys. Överföring av data kan ske så ofta som var femte minut för att säkerställa en tillräcklig nivå av data för att stödja kontinuerlig optimering och felsökning.

Hög kvalitet och noggrannhet
En av flera fördelar är att vattenmätaren bibehåller samma höga nivå av noggrannhet genom hela dess livslängd. Ett lågt startflöde säkrar exakt mätning även när vattenflödet är lågt. Bland annat gör detta vattenmätaren lämplig för analys av nattförbrukning.

Lösningen är utformad för att skydda mot intrång av vatten. Därför lämpar sig mätaren för montering i brunnar som ofta fylls med vatten.

Mätaren är en statisk mätare utan rörliga delar, vilket gör den mycket beständig mot sediment och partiklar i vattnet. Detta säkerställer en lång livslängd samt hög noggrannhet och precision.

Lätt och enkel fjärravläsning med READy

Områdesmätaren avläses automatiskt via ett READy-nätverk tillsammans med de övriga mätarna, vilket garanterar att du alltid har tillgång till aktuella data.

READy är en modern och effektiv lösning för fjärravläsning av smarta mätare. Med READy får du en enkel konfigurering, fullständig flexibilitet utan stora investeringar och ett nätverk som kan utvidgas efter dina behov.

Kundreferenser

Smart vattenmätning är en intelligent katalysator för att förbättra kundrelationer och optimera driften. Det handlar om kvalitetsstyrning, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och vattenförlust. Att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor, som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Minimera vattenförlust

Vattenförlust kan vara flera saker. Smart mätning hjälper dig identifiera och hantera olika typer av vattenförlust och det är ett effektivt verktyg för att bekämpa vattenförlust. Se vår film om sambandet mellan ofakturerat vatten och smart mätning eller klicka vidare för att läsa mer.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6