Snabba och stabila avläsningar med hjälp av ett trådbundet M-Bus-system

Ett nätverk av mätare som är sammankopplade via kablar i ett trådbundet M-Bus-nätverk ger snabb och robust fjärravläsning av mätare. 
 
På grund av den trådbundna anslutningen lämpar sig en trådbunden M-Bus särskilt för flerbostadshus där mätarna är placerade relativt nära varandra och i situationer där fjärravläsning via trådlös kommunikation inte är möjlig.
Ett trådbundet M-Bus-nätverk kräver minimalt underhåll och kan både samla in data och avläsa mätare vid hög hastighet. Att välja ett trådbundet system säkerställer optimal batterilivslängd för dina mätare – även när du måste avläsa data ofta. 
 
Allt detta garanterar flexibilitet och ger dig visshet om att ditt system stöder dina behov nu och i framtiden. Samtidigt kan du driva ditt nätverk snabbt och tillförlitligt.

Att bygga ett trådbundet M-Bus-nätverk

För att kunna avläsa dina mätare via ett trådbundet M-Bus-nätverk måste varje mätare vara utrustad med en M-Bus-modul och vara ansluten till en M-Bus Master-enhet.
 
Själva M-Bus Master är enkel att installera och eftersom den är skyddad mot damm, vatten och fukt, kan den installeras i princip var som helst. En enskild M-Bus Master kan avläsa upp till 250 mätare och stöder upp till 2 800 m kabel. Ett M-Bus-nätverk kan expanderas till 1250 mätare med en maximal kabellängd på 14 km. Detta möjliggör flexibilitet när det gäller nätverkets storlek och nätverket kan anpassas efter dina behov.

Välj det korrekta mätaravläsningssystemet

Om en lösning från Kamstrup med mätare som är anslutna till ett trådbundet M-Bus-nätverk är det rätta valet för dig, så har du olika möjligheter gällande vilket system du vill använda för att hantera dina mätaravläsningar och data.  
 
Om du behöver en enkel lösning för mätaravläsning där du kör runt till varje enskild M-Bus Master, så är vår USB-mätaravläsare det rätta valet. Om du däremot vill fjärravläsa dina mätdata automatiskt och även kunna analysera dina data i syfte att minimera förlust i distributionsnätet, lokalisera läckor eller dåliga kylare, så är vårt populära READy fjärravläsningssystem det perfekta alternativet.

Avläs dina mätare med ett READy fjärravläsningssystem

Kamstrups vatten- och energimätare stöder avläsning via ett trådbundet M-Bus-nätverk och kan avläsas med hjälp av det populära READy fjärravläsningssystemet. 
 
READy ger dig omedelbar och enkel åtkomst till dina förbrukningsdata och systemet låter dig även använda dina mätdata för analys och optimering av ditt distributionsnät. Om du använder en READy-lösning sker hanteringen av dina mätare och mätdata i datorprogrammet, READy Manager. READy Manager har ett enkelt användargränssnitt med en startskärm och ikonbaserad navigering. 

Manuell och automatisk mätaravläsning 

Dina data uppdateras automatisk på dygns- eller timbasis. Du kan även när som helst, manuellt läsa av dina mätare med READy Manager direkt från kontoret. 
 
En manuell avläsning från kontoret sker snabbt och ger dig total kontroll över de data som du behöver – t.ex. för analys av oregelbundenheter i ditt distributionsnät. Den automatiska avläsningen ger kontinuerlig åtkomst till larm och infokoder när de uppstår. Detta gör det möjligt att reagera snabbt och begränsa följdskador. Du får samtidigt en översikt över förbrukningen över tid för korrekt debitering, analys av förbrukningsmönster osv.
Optimalt utnyttjande av mätdata
READy Manager stöder olika dataformat och erbjuder flexibel import och export av data. Det är enkelt att integrera en befintlig kunddatabas i systemet och data kan exporteras efter behov och via automatiska jobb till avräkningssystemet eller en e-post.
 
Utnyttjande av data beror i hög grad på hur de presenteras och används. Därför erbjuder nu READy Manager ett antal verktyg som skräddarsytts speciellt för energibolag. Dessa verktyg kan hjälpa personer att utnyttja och skapa översikt över mätdata. Datan kan visualiseras som kolumner över tid och vid behov visas med larm och infokoder. Detta gör det enklare att jämföra förbrukning från flera mätare eller identifiera läckor, dålig avkylning och andra oregelbundenheter.
  
Ett system för både trådbunden och trådlös M-Bus
Med ett READy fjärravläsningssystem kan du avläsa både dina trådlösa mätare och mätare i ett trådbundet M-Bus-nätverk. Med andra ord är READy den ideala lösningen om du vill hålla möjligheterna öppna eller om du har en kombination av olika mätare och behöver ett system som kan avläsa mätare både via en trådbunden och trådlös M-Bus.

Teknisk information

För mer information, klicka på knappen nedan för att ladda ner gratis datablad, manualer och broschyrer.
 
Du kan även läsa eller ladda ned alla dokument på products.kamstrup.com.

Kontakta oss

Ämne *
* Please select a subject
Intresse *
* Please select one or more areas
* Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Postal code is required * Postal code is invalid
* City is required * City is invalid
* Country is required
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.