READy Mobile Reading

Ta farväl av manuella avläsningar och avläs dina mätare på distans från din bil

Samla in dina data i farten

Med READy Mobil avläsning, kan du enkelt läsa av bolagets mätare på distans direkt från din bil. När du läser av mätarna, får du automatiskt åtkomst till både förbrukningsdata och larm eller infokoder gällande läckage och andra oregelbundenheter i ditt distributionsnät. 

Detta gör du helt enkelt genom att köra runt i ditt försörjningsområde med en Android-smartphone eller -surfplatta och en liten konverteringsenhet. Avläsningarna hanteras intuitivt via READy-appen och sker automatiskt när du kör runt. Mätarna lokaliserar automatiskt på en karta i din smartphone. När du kör runt, visar kartan automatiskt mätare i närheten och visar vilka som håller på att avläsas och vilka som fortfarande ska avläsas.

Bygg din avläsningslösning

När avläsningen är slutförd, klickar du på en knapp för att överföra mätdata till READy Manager, som är ett medföljande mätdatahanteringsprogram som håller reda på och lagrar dina mätdata för vidare användning.

Om du börjar med mobil avläsning, kan du expandera din lösning och kombinera dina vanliga avläsningar via drive-by för användning för faktureringsändamål, med mer frekventa data från utvalda, strategiskt viktiga mätare. Du kan även expandera till en nätverkslösning – ett område i taget eller alla områden på en gång. Detta kan du göra i din egen takt och i den omfattning som passar dig.

Så fungerar det

Det behöver inte vara svårt att komma igång med fjärravläsning. Med ett READy fjärravläsningssystem kan du ta farväl av manuella avläsningar, rapportering via internet och uppskattade beräkningar. Nu kan du själv läsa av förbrukningsdata automatiskt, utan att behöva störa kunderna.

Fler möjligheter med READy

Ett READy-system kan konfigureras för att uppfylla dina behov när det gäller datainsamling och frekvens.  Beroende på din situation, kan fjärravläsningen av dina mätare utföras på olika sätt och du kan enkelt uppgradera från en konfiguration till en annan i och med att dina behov ändras.

Om du har READy Mobile Reading, kan du öka datainsamlingsfrekvensen för valda, strategiskt viktiga mätare eller givare utan de kostnader och den planering som krävs för att upprätta ett fullständigt kommunikationsnät för hela ditt distributionsområde.  Du kan enkelt kombinera dina vanliga drive-by-avläsningar med våra småskaliga datainsamlingsenheter såsom READy MiniConcentrator eller READy 4G Bridge, som finns placerade vid strategiska kunder eller vid strategiska platser i ditt försörjningsområde.

Om du är intresserad av mer omfattande dataanalys av t.ex. din vattenförlust, så kan du enkelt uppgradera till ett fast READy-nätverk. Helt i din egen takt och i den omfattning som passar dig - ett område i taget eller alla områden på en gång.

Håll koll på dina data

Hanteringen av dina mätare och mätdata sker i READy Manager. Du får enkel åtkomst till dina data samt ett brett utbud av verktyg som ger dig en översikt över dina mätdata och hjälper dig att utnyttja dem. Förbrukningsdata kan exporteras till ditt faktureringssystem eller en e-postadress, antingen manuellt eller via automatiska kommandon.

READy Manager har ett enkelt användargränssnitt med en startskärm och ikonbaserad navigering, vilket gör programmet intuitivt och lätt att använda. Du kan gruppera dina mätare i READy Manager för att få en översikt över förbrukningen och andra parametrar i olika delar av ditt distributionsnät. Du kan skapa grupper baserade på geografi eller skapa grupper med kunder, för vilka du vill följa förbrukningen nära.

Kundreferenser

Det värde du kan få ut från en smart mätare är mycket mer än att enbart använda data som underlag för rätt debitering. Utmaningen har hittills varit att nyttja dess fulla potential, men med rätt verktyg kan du göra just detta och omvandla dina mätdata till värdefull kunskap.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6