Vatten
Vattenförlust
Läckagedetektering
Smart mätning

Bekämpa 6 typer av vattenförluster med smart mätning

av Stig Knudsen

Vattenförlust kan vara svårt att lokalisera, men smart mätning kan hjälpa dig att prioritera dina insatser.

Vad är vattenförlust?

Vattenförlust kan vara flera saker. För att minska din vattenförlust måste du ha åtkomst till rätt information vid rätt tidpunkt. Som tur är skapar smart mätning transparens i ditt distributionsnät och hjälper dig att lokalisera och åtgärda olika typer av vattenförlust. Med hjälp av smart mätning kan du ta reda på var dina största vattenförluster finns och få hjälp med att prioritera dina insatser och ditt framtida fokus.

Så låt oss titta närmare på de olika typerna av vattenförlust som finns och se hur smart mätning kan användas för att lokalisera och åtgärda dem.

När du fokuserar på vattenförlust finns det två typer som du behöver skilja mellan.
Skenbara förluster och verkliga förluster. När din vattenförlust orsakas av otillåten förbrukning eller felaktig mätning kan den kategoriseras som skenbar förlust. Å andra sidan pratar vi om verkliga vattenförluster när de orsakas av t.ex. läckage på olika platser.

Hur man bekämpar de 6 typerna av vattenförluster

Felaktiga mekaniska mätare

En av anledningarna till att mekaniska mätare är mer felaktiga är att de har ett högre startflöde, särskilt över tid, vilket gör att mer vatten förbrukas utan att det mäts eller faktureras. Mätaren består även av flera rörliga delar, vilket gör att mätarens noggrannhet minskar med tiden.

Men hur bekämpar du den här typen av vattenförlust? Det går att begränsa ofakturerad ej uppmätt förbrukning genom att man installerar en ultraljudsmätare. Detta eftersom mätaren bibehåller sin exakta noggrannhet och inte har några rörliga delar som påverkar dess livslängd.

Felaktiga manuella mätaravläsningar

Manuella mätaravläsningar kan också vara felaktiga på ett sådant sätt att en del av det förbrukade och uppmätta vattnet förblir ofakturerat. Det är både tidskrävande och felbenäget, vilket resulterar i lägre datakvalitet eftersom data inte överförs särskilt ofta. Hur säkerställer du då högkvalitativa data- och mätaravläsningar?

Det korta svaret är ”skaffa en smart mätare”. För att förklara det ytterligare så har man ha integrerat fjärravläsning i mätaren, vilket gör att du kan komma åt dina data oftare och eliminera felavläsningar. På så sätt kan du upptäcka problem omedelbart och snabbt göra förbättringar.

Stöld

Stöld är också ett problem när det gäller vattenförlust, eftersom det ibland inte upptäcks beroende på när mätarna lästes av manuellt den senaste gången.

Vad gör man åt stöld? Smarta mätare överför intelligenta larm som gör att du kan upptäcka sabotageförsök och andra manipuleringsförsök snabbare och mer effektivt.

Ej uppmätt vattenanvändning

Ofakturerad ej uppmätt förbrukning omfattar traditionellt vatten som används av bolaget för driftsändamål och mängden är ofta allvarligt överskattad. Detta kan bero på förenklingar (en viss % av systemets totala insats) eller avsiktliga överskattningar med syftet att minska vattenförlusterna. Komponenter av ofakturerad ej uppmätt förbrukning måste identifieras och uppskattas individuellt.

För att göra det finns det flera saker som måste övervägas. Till exempel det vatten som används för spolning av distributionsnätet. Hur många gånger i månaden görs detta, hur mycket vatten har använts och hur länge? Ett annat exempel är brandbekämpning. Beroende på storleken på branden, ändras vattenförbrukningen och därmed den ofakturerade ej uppmätta förbrukningen.

Dolda läckage

Läckage är en stor del av vattenförlusterna i dag eftersom de är svåra att upptäcka i och med att de inte alltid syns på ytan. De vanligaste typerna av läckage finns i lednings- och distributionsnät. Ungefär en tredjedel av läckorna inträffar här.

Så hur kan du upptäcka läckage du inte kan se? Du kan optimera läckagedetekteringsprocessen genom att låta mätarna arbeta åt dig. Den smarta mätaren tillhandahåller data dygnet runt och kan hjälpa dig att begränsa ett misstänkt område där läckagen faktiskt finns, genom automatiska dagliga vattenbalanser som uppdaterar dig om vattenförlusten i ett område ökar.

Läckage i kundernas hem

Även om det inte räknas som vattenförlust, bör läckage inuti ett hem efter installationen av mätaren fortfarande betraktas som vattenförlust. Denna vattenförlust måste även övervägas på grund av miljöbestämmelser, men även när det gäller kunderna.

Den smarta mätaren skickar automatiskt ut ett larm i händelse av ett läckage eller ett rörbrott i bostaden. Detta kan hjälpa dig att begränsa vattenförlusten och samtidigt förbättra servicen till dina kunder. Vissa läckage kan vara så små att slitna mekaniska mätare aldrig upptäcker att något är fel. Den smarta mätaren räknar varje droppe under mätarens hela livslängd.

"Vi saknar vatten. Inte lösningar."

Läckage i servisledningar

Visste du att en tredjedel av alla läckage sker i servisledningarna? Detta innebär att rören som leder från distributionsnätet och in i huset ofta påverkas av läckage. Dessa läckage är svåra att upptäcka eftersom de ligger på privat mark. Hur kan vi skydda ditt vatten och bekämpa vattenförlust proaktivt? Den nya smarta vattenmätaren flowIQ® 2200, har inbyggd akustisk läckagedetektering.

Tillsammans med analysplattformen Leak Detector skapar den ökad transparens i ditt distributionsnät. På så sätt kan du identifiera och verifiera läckage mer effektivt, eftersom det går att lokalisera dem på servisledningarna innan de utvecklas till rörbrott. Därmed blir det mycket lättare att bekämpa vattenförlust i framtiden.

Är du fortfarande nyfiken och vill veta mer om hur du kan bekämpa läckage och vattenförlust? Läs då vidare om den nya lösningen Akustisk läckagedetektering och låt den hjälpa dig att bli smartare. Låt oss visa dig hur du kan bekämpa läckagen i ditt distributionsnät.

Följ oss på LinkedIn

Ta del av de senaste nyheterna och blogginläggen. 
Klicka här eller sök efter "Kamstrup Water" på LinkedIn.