Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

Höjer ribban för smart vattenmätning

Med den nya generationen av smarta vattenmätare höjer flowIQ® 2200 ribban för vad du kan förvänta dig av en vattenmätare för bostäder. Du får överlägsen noggrannhet, toppmodern akustisk läckagesökning, fullständigt stöd för fjärravläsning och en värd för andra intelligenta funktioner i en mätare som är skyddad mot vattenintrång, med upp till 20 års batterilivslängd.

flowIQ® 2200 är en vattenmätare för bostäder baserad på beprövad ultraljudsteknik. Den bibehåller samma exakta precision genom hela sin livslängd och mäter även vid den minsta förbrukningen tack vare att mätaren har en väldigt låg felmarginal, branschledande noggrannhet och är optimerad för låga startflöden.

Med inbyggd akustisk läckagesökning, detekterar flowIQ® 2200 möjliga läckage åt dig i servisledningar och distributionsnätet. Mätaren övervakar mönster, vilket ger dig en bättre bild av status på ditt nätverk och gör det möjligt att identifiera högriskområden.

flowIQ® 2200 är baserad på mer än 30 års erfarenhet och levererar data till moderna vattenbolag för att de ska kunna garantera rättvis fakturering åt sina kunder, optimera sin drift och sänka sin vattenförlust. Du får en stadig grund att stå på för att kunna prioritera både dina dagliga insatser och långsiktiga investeringar genom avancerad dataanalys med fokus på vattenförlust och läckagesökning.

Hitta läckage i servisledningar

Vandcenter Syd, Fyn, Danmark

I ett bostadsområde från 70-talet med höga läckagenivåer, misstänkte VandCenter Syd läckage i serviceanslutningarna, men saknade verktygen för att kunna hantera problemen effektivt. Efter att ha installerat Kamstrups nya vattenmätare flowIQ® 2200 med integrerad, akustisk läckagesökning och med hjälp av appen Leak Detector, kunde de snabbt precisera högriskområden och identifierade sex läckage som annars aldrig skulle ha hittats.

Titta på vår video för att se hela fallet.

Akustisk läckagesökning levererade redan från dag ett

Söderhamn Nära, Sverige
Söderhamn Nära gick från ett dyrt, tidskrävande och föråldrat förhållningssätt gällande läckagedetektering till en ny lösning för akustisk läckagesökning med större möjlighet att prioritera sina insatser. Trots att planen mot timvärden och analys är fyraårig, levererade den nya lösningen bokstavligen redan från dag ett och kunskapen och förståelsen ökar hela tiden.

Läckagedetektering driver optimering

Karlskrona Kommun, Sverige
Karlskrona Kommun använder Kamstrups flowIQ® 2200 smarta mätare med akustisk läckagedetektering för att lokalisera läckor och minska sin vattenförlust.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6