Vatten
Distributionsnät
Smart mätning
Driftseffektivitet

Akustisk läckagedetektering

Idag är läckagedetektering, i synnerhet i servisledningar, ofta en tidskrävande, ineffektiv och dyr uppgift. Med begränsad kunskap om vad som pågår i ditt distributionsnät, blir tillvägagångssättet ofta baserat på en kombination av att man provar sig fram och lär sig av sina misstag, teoretiska modeller och magkänsla. 

I och med att vattenresurserna blir allt mer knappa, behöver vi tillförlitliga och innovativa lösningar som skyddar ditt vatten och dina resurser. Därför pratar vi inte bara om att bekämpa vattenförlust, vi tänker framåt för att höja ribban för vattenförlusten. Resultatet är lösningen på nästa nivå, för smart mätning med akustisk läckagedetektering. Få fullständig transparens i ditt distributionsnät, de verktyg du behöver för effektiv läckagedetektering och en proaktiv inställning för att bekämpa vattenförlust. Identifiera och verifiera potentiella läckage innan de utvecklas till rörbrott och rikta dina resurser där du vet att de skapar störst värde.

Tänk om dina mätare kunde höra det som du inte kan se

Den toppmoderna ultraljudsvattenmätaren flowIQ® 2200 introducerar integrerad akustisk läckagedetektering som gör det möjligt att övervaka dina servisledningar avseende möjliga läckage. Med sitt förstklassiga låga startflöde på 2 l/timme, mäter den även den minsta förbrukningen. Mätaren är ytterst stabil genom hela det dynamiska intervallet med en väldigt låg felmarginal - och som en statisk mätare utan rörliga delar, bibehåller den samma exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 16 år.  

Aktivera hela ditt nätverk
Som ett finmaskigt nätverk av läckloggers, övervakar alla dina mätare ljudet i distributionsledningarna och servisledningarna för att detektera möjliga läckage – 24/7. Med andra ord behöver du inte separata läckloggers runt om i ditt försörjningsområde, eftersom mätarna arbetar åt dig. Ta reda på mer om den nya lösningen i vår video.

En lösning för dina läckagedetekteringsbehov

Mätare

flowIQ® 2200 har fullt stöd för fjärrläsning via både drive-by och fast nätverk för att säkerställa effektiv, stabil och säker fjärrläsning.

Fjärravläsning

Med inbyggd Wireless M-Bus, erbjuder flowIQ® 2200 fullständigt stöd för både fjärravläsning via drive-by-teknik och nätverk för att säkerställa effektiv, stabil och säker mätaravläsning.

Analytics

Med sin kartbaserade översikt gör analysmodulen Leak Detector det möjligt att snabbt hitta läckor i servis- och huvudledningar baserat på akustiska ljudnivåer registrerade av flowIQ® 2200 vattenmätare.

Service

Vi erbjuder ett antal service- och utbildningsalternativ för att säkerställa att du kommer igång. Från uppstart till hantering av din dagliga drift av Leak Detektor och identifiering av möjliga läckage.

Hitta läckage i servisledningar

Vandcenter Syd, Fyn, Danmark

I ett bostadsområde från 70-talet med höga läckagenivåer, misstänkte VandCenter Syd läckage i servisledningarna, men saknade verktygen för att kunna hantera problemen effektivt. Efter att ha installerat Kamstrups nya vattenmätare flowIQ® 2200 med integrerad, akustisk läckagedetektering och med hjälp av appen Leak Detector, kunde de snabbt precisera högriskområden och identifierade sex läckage som annars aldrig skulle ha hittats. 

Titta på vår video för att se hela fallet.

Lösning för akustisk läckagedetektering levererade värde redan från dag ett

Söderhamn Nära gick från ett tidskrävande och föråldrat förhållningssätt gällande läckagedetektering, till en ny lösning för akustisk läckagedetektering.

 
 

Din fullservicepartner

Genom att tillhandahålla en integrerad lösning som omfattar hela värdekedjan för smart vattenmätning, gör vi det möjligt för bolag att rikta sina insatser och få fullständig kontroll över sitt distributionsnät. 
Baserat på mer än 25 års erfarenhet inom vattenbranschen, tillhandahåller vi bolag med toppmoderna ultraljudsvattenmätare, högpresterande fjärravläsningslösningar, avancerad övervakning av tryck och läckage, intelligent dataanalys samt skräddarsydda servicepaket för dina behov.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6