Kvalitetsstyrning

Vår policy 
Vi kommer att göra en varaktig och ändamålsenlig insats att upprätthålla en image som tillverkare av kvalitetsprodukter och system som erbjuder tjänster som motsvarar kundernas förväntningar. Detta säkerställs bland annat genom efterlevnad av lagkrav, riskhantering, korrigerande och förebyggande åtgärder samt löpande förbättringar av kvalitetssystemets effektivitet där ledningen aktivt deltar. Vi utbildar våra medarbetare och uppmuntrar dem till att delta aktivt i kvalitetsarbetet. 

Våra produkter och tjänster ska uppfylla kundernas behov och förväntningar inom följande områden:

 • Nyttjandevärde
 • Kompletta lösningar
 • Teknik
 • Design
 • Produktprestanda
 • Noll fel
 • Tillförlitlighet
 • Användbarhet
 • Total ägandekostnad
 • Kundtjänst
 • Miljö- och personsäkerhet
 • Ackrediterad kalibrering

Kamstrup är certifierade i enlighet med ISO 9001 sedan 1993.

Ackreditering

Kamstrups laboratorium för kalibrering av el-, värme-, kyl- och vattenmätare är ackrediterat av DANAK (Danmark) i enlighet med ISO 17025.

DANAK är en av medlemmarna i EA (den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering) och ILAC (den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar laboratorier).

DANAK är det nationella ackrediteringsorganet i Danmark – utsett av danska Sikkerhedsstyrelsen som är en del av det danska Erhvervs- og Vækstministeriet.

Kamstrup utför verifiering och kalibrering av el-, värme-, kyl- och vattenmätare i enlighet med våra ackrediteringar. 

Kamstrup är certifierade enligt EU:s mätinstrumentdirektiv (MID-2014/32 / EG) modul D och har verifieringstillstånd från ett stort antal regeringar från länder utanför EU.

Läs mer om vår policy och vårt ansvar

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6