Kvalitetsledning

Certifieringar och ackrediteringar

Vi strävar ständigt och målmedvetet efter att ses som en tillverkare av högkvalitativa produkter och tjänster som är till nytta för våra kunder.

Detta säkerställs genom korrigerande och förebyggande åtgärder samt kontinuerliga förbättringar av effektiviteten hos kvalitetssystemet.

Produkter och tjänster ska uppfylla kundernas behov och förväntningar inom följande områden:

  • Nyttovärde
  • Teknik
  • Design
  • Inga defekter
  • Tillförlitlighet
  • Servicevänlighet
  • Total ägandekostnad
  • Kundsupport
  • Miljösäkerhet och personlig säkerhet
  • Ackrediterad kalibrering

Kvalitetsledning
Kamstrup har varit certifierat i enlighet med ISO 9001 sedan 1993.

Certifiering

Kvalitetsledning – ISO 9001 

Miljöledning – ISO 14001

Informationssäkerhet – ISO 27001 

Arbetsmiljöledning – ISO 45001

Ackreditering – ISO 17025
 
 

Ackreditering

Kamstrups laboratorie för kalibrering av el-, värme-, kyl- och vattenmätare är ackrediterat av DANAK (Danmark) i enlighet med ISO 17025. 

DANAK är medlem i EA (European cooperation for Accreditation) och ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

DANAK är det danska ackrediteringsorganet – utnämnt av den danska säkerhetsmyndigheten, som är en del av det danska näringsdepartementet

Kamstrup genomför kontroll och kalibrering av el-, värme-, kyl- och vattenmätare i enlighet med vår ackreditering.

Kamstrup är certifierat enligt EU Measuring Instrument Directive (MID-2014/32/EC) Modul D och är auktoriserat inom kontroller med godkännande från ett stort antal regeringar i länder utanför EU.


För mer information, kontakta vice vd, Quality & Environment, Viggo Andersen, tel: +45 89 93 11 68.
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.