Ansvarsfullt företagande

Vår policy 
Vi har tagit fram en CSR-policy (ansvarsfullt företagande) för att konkretisera de etiska kraven som vi förväntar oss att både vi och våra partners ska uppfylla. Därmed är policyn även en riktlinje i samband med undertecknande av interna och externa kontrakt.

Kamstrup gick med i FN:s Global Compact i januari 2010. FN:s Global Compact är världens största initiativ för ansvarsfullt företagande. FN:s Global Compact uppmuntrar företag att följa tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption och att implementera dessa i praktiken.

Genom att gå med i FN:s Global Compact förbinder vi oss att redogöra för hur vi tar vårt sociala ansvar. Samtidigt åtar vi oss ansvaret att ta fram en plan för hur vi kommer att ta ännu mer socialt ansvar under de kommande åren.

Läs mer om vår policy och vårt ansvar

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6