Miljö-, energi och arbetsmiljö

Vår policy
Vi strävar efter att minska påverkan på miljön samtidigt som vi också tar våra verksamhetsmål i beaktande. Samtidigt strävar Kamstrup också efter att vara ett företag med bästa möjliga hälsa, säkerhet och välbefinnande bland medarbetarna.

 

Vi kommer att:

  • Förebygger negativ miljöpåverkan genom fokus på resurshantering 
  • Förebygger olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar 
  • Har ett riskbaserat förhållningssätt till säkerhet och hanteringen av förknippade risker 
  • Efterlever lagstadgade krav samt avtalsmässiga och interna krav.
  • Sätta upp mål om kontinuerliga förbättringar 
  • Utbildar medarbetarna och uppmuntrar dem till att delta aktivt i arbetet med miljö och arbetsmiljö. 
  • Kommunicerar öppet om miljö- och arbetsmiljöförhållanden såväl internt som externt.
  • Minimerar miljöpåverkan från produkter, tillverkningsprocesser och anläggningar och stödjer därmed FN:s hållbarhetsmål 6 (rent vatten och sanitet), 7 (hållbar energi) och 12 (hållbar konsumtion och produktion). 
  • Använder leverantörer som efterlever Kamstrups krav. 
  • Säkerställer att personer som befinner sig inom Kamstrups områden uppfyller tillämpliga lagstadgade krav och Kamstrups regler. 

Läs mer om vår policy och vårt ansvar

Vi vill gärna höra från dig

Fyll i formuläret nedanför för att komma i kontakt med oss.
Begäran *
* Please select a subject
Intresseområde *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.