Miljö- och arbetspolicy

Kamstrup fokuserar på både människor och miljön

När vi överväger verksamhetsmål har vi inom Kamstrup som målsättning att ha så liten påverkan på den omgivande miljön som möjligt.

Kamstrup strävar efter att vara ett företag där de anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande håller hög nivå.

Kamstrup kommer att:

  • Förhindra föroreningar, skador, olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar i samband med företagets aktiviteter och produkter
  • Använda energi, vatten och råmaterial med omsorg
  • Ha kännedom om gällande lagstiftning och säkerställa efterlevnad
  • Fastställa mål för kontinuerliga förbättringar
  • Utbilda och motivera de anställda att aktivt delta i arbete som gäller miljö och arbetsmiljö
  • Kommunicera öppet om miljö- och arbetsmiljöfrågor, både interna och externa
  • Använda underleverantörer som agerar på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt
  • Försäkra oss om att underleverantörer som samarbetar med Kamstrup följer gällande lagstiftning och regler utfärdade av Kamstrup

Certifieringar

Kamstrup har ett miljöledningssystem som är certifierat i enlighet med ISO 14001 och ett arbetsmiljöledningssystem som är certifierat enligt DS/OHSAS 18001.

För mer information, kontakta vice vd, Quality & Environment, Viggo Andersen, tel: +45 89 93 11 68.

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.