Det har aldrig varit enklare att installera givare från Kamstrup

Felaktig installation av värmemätare kan leda till merkostnader och dålig kundservice. Nya Kamstrup TemperatureSensor 63 levereras med en rad förbättringar som gör det enklare att installera temperaturgivare. Tillsammans med nya MeterToolX-appen som gör det enkelt att justera temperaturförskjutningen och konfigurera flödesgivaren, har det aldrig varit enklare att installera givare från Kamstrup.

Så här gör du: Installera och hantera temperaturgivare

Det är enkelt att installera och hantera TemperatureSensor 63, oavsett var du vill installera den. Denna video ger dig bättre förståelse för lösningen och hur den kan gynna dig.

Så här gör du: Identifiera framledning och retur på temperaturgivarna

Du kommer aldrig mer ha svårt att skilja på rör för framledning och retur. I den här videon har vi beskrivit tre funktioner som gör det enkelt att identifiera framledning och retur för att garantera att du alltid installerar givarna korrekt.

Så här gör du: Justera temperaturförskjutningen med MeterToolX-appen

Justera temperaturgivarens förskjutningsvärden enligt behov med dessa 7 enkla steg. Denna funktion gör det möjligt att mäta framledning- och returtemperaturer i ditt distributionsnät. Se videoklippet för en förklaring av stegen.

Så här gör du: Konfigurera din flödesgivare på plats för framledning eller retur med MeterToolX-appen

Med Kamstrups värmemätare är det möjligt att konfigurera flödesgivaren för framledning eller retur direkt på plats. Detta gör du med hjälp av MeterToolX-appen. Följ bara de 7 stegen i videoklippet.