M-Bus Master MultiPort 250D, 250L och MBMC2022

Programnedladdning

USB-drivrutin

USB-drivrutinen måste vara installerad på datorn som används för avläsningar om kommunikationen sker via USB-enheten.

IP > COM-program

IP > COM-programmet måste vara installerat och köras på datorn som används för avläsningar om kommunikationen sker via den interna webbservern. I programmet bör kommunikationen vara inställd på 9600 8N1 eller 38400 8N1.

Programuppgradering Multiport 250D och 250L

Programmet i Kamstrups M-Bus Master MultiPort 250D och 250L kan enkelt uppgraderas till den nyaste versionen. Ladda bara ned filerna och följ instruktionerna i uppgraderingsbeskrivningen.