Vatten
Automated Meter reading (AMR)
Tillförlitliga data

Fjärravläsning av mätare på riskfyllda platser ökar säkerheten för de anställda

Fjärravläsning av mätare, Ökad säkerhet, Drifteffektivitet

Ett nytt pilotprojekt har hjälpt vattenbolaget Vitens att säkerställa sina fältteknikers säkerhet gällande avläsning av vattenmätare på platser som är riskfyllda eller svåråtkomliga. Med fjärravlästa smarta mätare och en drive-by-lösning kan mätaravläsningen göras direkt från bilen och på bara några sekunder.

Vitens, det största dricksvattenbolaget i Nederländerna, levererar högkvalitativt vatten till 5,6 miljoner människor. Över 1 400 anställda arbetar dagligen för att möjliggöra detta, varav cirka 20 arbetar på fältet, vars arbetsuppgifter inkluderar att läsa av vattenmätare.

De anställdas säkerhet är högsta prioritet för Vitens. När det var dags att byta ut ett föråldrat system såg styrelsen detta som en möjlighet att lösa även säkerhetsproblemen i samband med avläsningen av vissa mätare. De bestämde sig därför att starta ett pilotprojekt med 500 fjärravlästa mätare på platser där manuell mätaravläsning var riskfylld och problematisk. 

“De platser där vi nu har installerat fjärravlästa mätare är framför allt i brunnar och djupa hål under marken, svåråtkomliga källare och industrirum – platser du helt enkelt inte vill vara på,” förklarar Paul Looman, projektledare hos Vitens.

Efter att ha tittat på olika tillverkare och teknologier, valde Vitens Kamstrups READy drive-by-lösning och vattenmätaren MULTICAL® 21. “Vi testade lösningar från olika tillverkare och även olika kommunikationsteknologier såsom Lora och FlexNet. Men i slutändan visade det sig att Kamstrups READy-system var den lösning som passade bäst för detta syfte.”

“För oss handlar detta om säkerhet. Inget är mer värdefullt än ett människoliv. 
Du behöver inte vara en forskare för att räkna ut att det även finns en affärsnytta inom det specifika området. Mätarna är relativt billiga jämfört med de resurser och mantimmar som tidigare spenderades på att läsa av dessa mätare manuellt.”

Paul Looman, projektledare, Vitens

Säkerhet i första hand 

Totalt har Vitens uppskattningsvis 4 000 mätare installerade på riskfyllda eller svåråtkomliga platser. Av dessa valdes 500 mätarplatser ut som lämpliga för pilotprojektet. I de flesta fall var faktureringen relaterad till mätarna baserad på uppskattningar, men med några års mellanrum krävdes en manuell avläsning enligt lag och detta involverade en stor risk för de som läste av mätarna enligt Paul Looman.

“Beroende på hur riskfylld en specifik plats var, skulle det krävas antingen en eller två personer för att utföra jobbet. Detta kunde vara brunnar fyllda med vatten, stora källare som våra anställda var tvungna att klättra ner till på stegar eller industrirum med asbest.”

Med de nya mätarna och fjärravläsningslösningen behöver Vitens fältekniker inte längre erhålla fysisk åtkomst till mätarna för att läsa av dem. Faktum är att de i flesta fall inte ens behöver gå ut ur bilen.

Fördelar med att byta till fjärravläsning och nya mätare

Mätaravläsning på bara några sekunder

Den tid och de resurser som tidigare krävdes för att manuellt läsa av mätarna i pilotprojektet varierade beroende på den enskilda platsen och förhållandena, därför är den exakta tidsbesparingen per mätare svår att räkna ut. “Det beror helt på situationen hur mycket tid vi har vunnit på detta. I vissa fall var fältteknikerna t.ex. tvungna att pumpa bort vattnet från en brunn innan de kunde läsa av mätaren manuellt,” säger Paul Looman. 

Men med en uppskattad tidigare genomsnittlig tid som spenderats per mätare på runt 15-30 minuter, är det tydligt att mätaravläsningen har blivit mycket mer effektiv med READy drive-by-lösningen. “Nu avläser vi mätarna digitalt på bara några sekunder genom att vi kör eller går förbi mätaren, jämfört med tidigare när det kunde ta upp till en halvtimme att läsa av dem manuellt.”

Återkopplingen från våra fälttekniker gällande användningen av den nya lösningen har även varit mycket positiv: “De som läser av mätarna har verkligen omfamnat den nya teknologin. Jag tror främst att det beror på att utrustningen är lätt att använda och att den är tillförlitlig – den är helt enkelt rolig att använda. De fältteknikerna som deltog i projektet var alla väldigt intresserade av och överraskade över alla möjligheter med applikationen.” 

En extra fördel med den nya lösningen är mängden värdefull information som temperaturmätningarna kan tillhandahålla. Detta inkluderar risken för frostsprickning, t.ex. i brunnar, vilket gör det möjligt för bolaget att vidta förebyggande åtgärder för att undvika läckage, samt kunskap om områden där höga temperaturer och risken för bakterietillväxt kan påverka vattenkvaliteten.

Framgångsrikt pilotprojekt

Pilotprojektet har nu slutförts enligt planen i och med att de nya mätarna har installerats och avlästs flera gånger. Trots en komplicerad förberedelsefas, som inkluderade fastställandet av definitionen av riskfyllda platser, samt en riskabel installationsprocess och en anpassning av READy Manager-applikationen, löpte projektet smidigt.

Samtidigt som Vitens diskuterar och planerar sitt nästa steg och en långsiktig plan, anser man att pilotprojektet har varit väldigt framgångsrikt. 

“Vi anser att pilotprojektet är en stor framgång. READy levererar precis det som vi förväntade oss: säkerhet i osäkra situationer och enkel åtkomst vid svåråtkomliga platser,” säger Paul Looman, som även är mycket glad över samarbetet med Kamstrup: “Kort sagt: fantastiskt. Härliga människor att arbeta med, väldigt lättillgängliga och professionella.”

Om projektet

•  Projekt: Pilotprojekt med 500 mätare

•  Mätare: MULTICAL® 21

•  System: READy, mobil avläsning

•  Status: Pilotprojekt framgångsrikt, lösningen i normal drift

 

Du kanske också är intresserad av…