Postat den 11 juni 2020 av Steen Schelle Jensen

2020: Nya krav. Nya möjligheter.

I början av 2020 tog vi en titt in i kristallkulan och frågade oss vilka av årets viktiga framsteg inom fjärrvärme vi kommer att minnas om tio år. Ett av svaren vi fick var de tongivande förändringarna i lagar och föreskrifter. Det återstår givetvis att se om kristallkulan talade sanning, men för tillfället kommer vi att utforska det första framsteget mer i detalj.

Nedräkningen har börjat

Under de senaste åren har lagstiftning och reglering utvecklats radikalt när hållbarhet och konsumentmakt har blivit viktiga fokusområden. Därför blir 2020 året när efterfrågan på fjärravläsning av värmemätare tar fart. Enligt EU:s reviderade energieffektivitetsdirektiv (EED) måste man kunna fjärravläsa alla värmemätare installerade efter den 25 oktober 2020. Efter den 1 januari 2027 kommer detta krav att gälla för alla befintliga energimätare. Det är även ett krav att ge kunderna tillgång till förbrukningsdata minst 12 gånger per år.

En annan lagändring som i synnerhet påverkar Sverige år 2020 är kravet på individuell mätning och fakturering i flerbostadshus med en energiförbrukning som överstiger 200 kWh/m2. Denna lagstiftning, som påverkar 14 % av alla flerbostadshus, har sitt ursprung i EED och trädde i kraft den 1 december 2019.

För vissa innebär lagkrav som EED en välkommen möjlighet till förändring. Andra ser det som en extra komplexitet i ett redan hektiskt arbete där man måste hantera ökande kundkrav, digitalisering och grön omställning. Nu när lagkravet väl är på plats så tror vi faktiskt att det är en möjlighet för bolag och bostadsrättsföreningar att lösa flera problem samtidigt.

 

Tydliga fördelar för fjärrvärmebolag

Den övergripande EED-ambitionen är att öka energieffektiviteten genom att förändra människors beteende. När mätarna väl är installerade är den extra kostnaden för att samla in data dagligen eller per timme minimal jämfört med det värde som denna nya digitalisering tillför, genom hela värdekedjan.

En helt ny nivå av insyn i vad som sker i ditt nät och bortom dina leveranspunkter kan förbättra både den dagliga driften och dina viktigaste arbetsuppgifter. Du kommer att kunna öka energieffektiviteten, optimera förvaltningen av delarna i nätet och sist men inte minst dina kunders engagemang och nöjdhet. Allt handlar om att ha rätt verktyg till hands för att kunna omvandla data från smarta mätare till kunskap som du kan agera utifrån.

EED och nästa steg

Trots all potential kommer digitaliseringen av fjärrvärme inte att ske av sig själv. Det kommer att krävas samarbete mellan teknikleverantörer, branschaktörer, lagstiftare och inte minst fjärrvärmebolag. Det krävs att alla bidrar med resurser och höga ambitioner. Gemensamt måste vi lära oss använda avancerad teknologi på bästa möjliga sätt för att utnyttja alla tillgängliga data. Detta kommer att bana väg för siffror på den nedersta raden som är lika gröna som de är svarta, vilket i slutändan gynnar både kunderna och samhället.
Under tiden finns vi här för dig under varje steg på din EED-resa mot förbättrad energieffektivitet och bättre resultat.

Låt dig inspireras på kamstrup.com

 
 

Skribent


Relaterade blogginlägg