Vatten
Lagstiftning
Mätdatahantering

Postat den 30 mars 2020 av Steen Schelle Jensen

Tre förutsägelser om fjärrvärme år 2020

År 2020 har medfört stora förändringar inom energipolitiken. EU:s ambitiösa ”20-20-20”-mål fastställdes med just 2020 som bortre tidsgräns – och nu är vi här. Planeringen för år 2030 och år 2050 är redan igång, men låt oss börja ett nytt decennium med att föreställa oss vad vi kommer att se tillbaka på om tio år från och med idag. Vilka framsteg inom fjärrvärme kommer vi att minnas från året 2020?

1. Införandet av ny lagstiftning

Under de senaste åren har lagstiftning och reglering förändrats radikalt i och med att hållbarhet och konsumenternas egenmakt har blivit viktiga fokuspunkter.

Ett direkt resultat är, att inom tio år kommer vi att se tillbaka på 2020 som året då efterfrågan på fjärravläsning av värmemätare ökade samt skyndade på införandet av ny teknik

i samband med införandet av EU:s reviderade energieffektivitetsdirektiv (EED). En annan lagstiftning, som i synnerhet påverkar Sverige år 2020, är kravet på individuell mätning och fakturering i flerbostadshus med en energiförbrukning som överstiger 200 kWh/m2. Denna lagstiftning har sitt ursprung i EED och trädde i kraft den 1 december 2019.

 

Det som dessa två exempel har gemensamt, är att de även representerar stor värdeskapande potential för fjärrvärmeverk, fastighetsägare och slutanvändare.

För att kunna omvandla dina data till värdefull kunskap som du kan agera utifrån behöver du de rätta verktygen – vilket tar oss till vår andra förutsägelse.

 

2. Maximalt värde från mätdata

De flesta svenska energibolag har redan kommit långt när det gäller fjärravläsning av mätare, men många bolag utnyttjar ännu inte värdet av sina mätdata fullt ut. När vi år 2030 vi ser tillbaka på år 2020, tror vi att detta är året som ändrade på det, tack vare nya digitala lösningar som möjliggör databaserad optimering genom ett bolags hela värdekedja.

Analysverktyg såsom Kamstrups Heat Intelligence, som kombinerar smarta mätdata med fakta om rören i distributionsnätet, skapar den transparens som du behöver – både före och efter din leveranspunkt. Det gör att du kan sänka framlednings- och returtemperaturer, minska nätverksförlusterna och styra ert underhåll, samt integrera mer överskottsvärme och förnybara energikällor. På så sätt kan du optimera din kärnverksamhet gällande produktion och distribution av värme och kanske till och med utforska nya verksamhetsmöjligheter och nya tjänster – vilket tar oss till vår tredje och sista förutsägelse.

3. En omdefinierad roll för leverantörer

Den ständigt ökande komplexiteten av ett bolags verklighet har troligen inte förändrats år 2030. Men vi tror att 2020 kan vara året när allt fler yrkesverksamma inom fjärrvärmebolag fokuserar sin verksamhet på att göra det som de är bäst på och överlåter övriga uppgifter åt leverantörerna. Detta kan variera från hosting av ditt mätinsamlingssystem till systemdrift, inklusive datainsamling och verifiering av IT-infrastruktur – och allt däremellan, beroende på dina behov.

Tiden fram till 2030 kommer att utvisa om våra förutsägelser stämmer, men med tanke på utvecklingen av fjärrvärmebranschen under det senaste decenniet är det svårt att inte se optimistiskt på framtiden.

Låt dig inspireras på kamstrup.com

 

Gå med i vår LinkedIngrupp

För att ta del av nya insikter och de senaste blogginläggen som kommer levereras i ditt Linkedinflöde två gånger i veckan.

Klicka här eller sök efter ”Kamstrup Heat” på LinkedIn. 


Skribent