Systemintegration

För en problemfri implementering av smarta elnät

Problemfri integration

Integration av hanteringssystem för mätardata

Kamstrups smarta mätningsinfrastruktur är uppbyggd på ett sätt som gör det enkelt att integrera hanteringssystem för mätardata från tredje part och samtidigt garantera ett smart mätningssystem som enkelt kan uppdateras med nya funktioner.

Vårt head-end-system – UtiliDriver® – skapar en sömlös länk mellan kommunikationsinfrastrukturen och hanteringssystemet för mätardata och tack vare detta kan uppgraderingar av inbyggd programvara eller tillägg av nya funktioner ske utan att MDM behöver ändras.

Det allmännyttiga företaget får fördelen med att kunna lägga till nya funktioner och säkerhetsuppdateringar enligt de senaste standarderna och slipper ta risker, eftersom Kamstrup ansvarar för infrastrukturen på mätarkommunikationssidan i head-end-systemet.

Problemfri systemintegration

Systemintegratörer som vill integrera Kamstrups trådlösa smarta mätningssystem (baserat på GPRS eller RF Mesh) med sina egna hanteringssystem för mätardata, kommer att uppleva en krångelfri process och ett högpresterande system.

Öppen standard systemintegrator

UtiliDriver® är baserat på ett öppet standardgränssnitt med OBIS/COSEM. Genom att använda webbtjänstgränssnitt och REST-teknik, har vi sett till att UtiliDriver® kan integreras med nästan vilken MDM-plattform som helst.

Testa vår systemintegration i live-miljö

Med möjlighet att integrera flera head-end-system från olika leverantörer av smarta mätare i det allmännyttiga företagets hanteringssystem för mätardata, får det allmännyttiga företaget maximal flexibilitet när det gäller att välja den kommunikationsteknik som passar en given topografi på bästa sätt.

Vi erbjuder en testmiljö med live-mätare och RF-koncentratorer där du som systemintegratör kan testa genomförbarheten för din systemintegration.

 

 

 

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.