Radius skapar en databaserad framtid med en nyckelfärdig smart mätningslösning

“Smarta mätare är en förutsättning för den gröna övergången – och vi banar vägen.”

– Stephan Alexander Fly, verksamhetschef på Radius.

11, 500 tekniktimmar om året sparas in

228,579 EURO i årlig besparing genom att identifiera nollfel

Utmaningen:

1 miljon manuella mätare byttes ut till smarta mätare

Den gröna energiövergången är på gång. EU:s energieffektivitetsdirektiv (EED) främjar, nu mer än någonsin, rena bränslen och stödjer direkt elektrifiering av slutanvändarsektorer. Och Danmark går i täten för detta. Landet har som mål att minska koldioxidutsläppen med 70 % innan 2030 och ha ett elsystem som är helt oberoende av fossila bränslen innan 2050.

Som en förutsättning bestämde det danska parlamentet 2013 att alla elkunder i Danmark ska ha fjärravlästa mätare innan slutet av 2020. Hos det danska elnätsföretaget Radius hade endast 3 procent av deras 1 miljon kunder smarta mätare. Detta innebar att cirka 970 000 kunder skulle behöva skaffa nya elmätare – och totalt en miljon mätare skulle behöva bytas ut.

Lösningen:

Norra Europas största smarta mätprojekt

För att ett projekt av denna storlek ska kunna rullas ut framgångsrikt behöver logistiken fungera smidigt. Det var anledningen till att Radius upphandlade projektet som en nyckelfärdig leverans. Kamstrup genomförde leveransen och installationen av 1 miljon smarta mätare tillsammans med en integrerad brytare som gör det möjligt för Radius att frånkoppla och återanslutna kunderna på distans. Planen var att installera 1 500 mätare om dagen men under bra dagar lyckades teamet installera hela 2 500 mätare. Tack vare den noggranna planeringen gick utrullningen enligt schemat och höll budgeten.

Upptäck mer
Stäng

Ny lösning. Nya möjligheter.

Radius tar emot förbrukningsdata dagligen, vilket innebär att företaget lättare kan upptäcka fel och erbjuda bättre service till sina kunder. Men det är bara början. Den nyckelfärdiga lösningen inkluderar även en integrerad brytare som möjliggör så att Radius kan frånkoppla och återansluta kunder på distans. Idag utför elnätsbolaget mellan 200 och 250 frånkopplingar och återanslutningar i månaden på distans, vilket innebär avsevärda besparingar.

“Vi kan kunnat minska antalet teknikerbesök med över 25 000. Det motsvarar cirka 11,500 sparade tekniktimmar per år,” säger Stephan Alexander Fly, verksamhetschef på Radius.

Proaktivt underhåll ger stora besparingar

“Smarta mätdata ger oss en bättre förståelse för belastningen i vårt lågspänningsnät och hjälper oss att bättre identifiera stölder, hantera fel och vägleda våra kunder i händelse av strömavbrott,” säger Stephan.

Till exempel samlas spänningsdata dagligen in från mätarna. Om nollan är frånkopplad kan farlig spänning uppstå. Detta kan vara tidskrävande och dyrt att reparera och kan resultera i både kundklagomål och dåliga kundupplevelser.

Med hjälp av data från Kamstrups mätare kan vi identifiera dåliga nollanslutningar, hitta den trasiga mätaren eller kopplingsdosan och åtgärda felet innan det hinner orsaka ett strömavbrott. Detta resulterar i uppskattade besparingar på 228 579 euro per år,” säger Stephan.

Nyckeln till den gröna övergången

Den nya lösningen spelar även en viktig roll i att hjälpa Radius stödja den gröna övergången. Idag omfattas 56 procent av den danska elförbrukningen av vind- och solenergi och innan 2030 kommer landets elsystem att vara helt oberoende av fossila bränslen.

På EU-nivå är ambitionen att minska koldioxidutsläppen med 40 %, vilket kommer att kräva att andelen förnybar energi ska vara minst 32 % av EU:s totala energiförbrukning. Denna övergång till alltmer förnybar energi kommer att ändra på hur Radius arbetar med sitt elnät.

Målet är att minska koldioxidutsläppen med 70 % innan 2030. Ambitionen är att vara helt fossilfria innan 2050.

“De miljarder datavärden vi får hjälper oss att hitta möjligheter att trimma våra elnät och balansera belastningen. Enligt oss är smarta mätare och de data de tillhandahåller nyckeln till den gröna övergången,” säger Stephan.

Förberedelser inför en elektrifierad framtid

Innan år 2030 kommer det att köra runt 30 miljoner elbilar på de europeiska vägarna. Trots kritiken mot den gröna övergångens framgång, förväntas de alltmer populära hållbara valen som värmepumpar och elbilar skapa toppbelastningar i elanvändningen. Radius kan förbereda sig för detta genom att expandera sitt elnät eller genom att försöka balansera belastningen ytterligare.

“Elnätet är robust, men i framtiden kommer vi att se ännu högre toppbelastningar, vilket kommer att utmana vår befintliga maxkapacitet,“ förutspår Stephan. “Vi behöver all information vi kan få för att skydda elnätet och hantera distributionen på det smartaste och mest lönsamma sättet, oavsett om det handlar om uppvärmning och kylning eller bilar och tåg som elektrifieras.”

Radius tror på flexibla tariffer för att flytta förbrukningen utanför timmarna med toppbelastning. Tariffera ger kunderna en möjlighet att betala mindre för att t.ex. köra deras diskmaskiner på natten, istället för att köra dem klockan 20.00. För att fakturera kunderna med flexibla tariffer krävs det tillförlitliga förbrukningsdata. Det är här de smarta mätarna spelar en viktig roll.

Databaserade investeringsbeslut

Tack vare att man nu har en översikt över elnätets tillstånd kan Radius planera sina investeringar bättre. Till exempel om ett fel har inträffat flera gånger tidigare kan det betyda att det är dags att investera i en ny kabel eller en ny transformatorstation.

“Om man skulle förnya hela elnätet för att hantera toppbelastningar i energiproduktionen skulle det krävas att man gräver upp gamla rör, lägger nya rör, bygger transformatorer osv. – en väldigt dyr och disruptiv process,” säger Stephan. “Vi vill investera i att balansera energibelastningar för att avlasta elnätet från tryck och undvika energiförlust. Därefter kan vi planera våra investeringar i att bygga ut elnätet. Detta är bättre för ekonomin och bättre för samhället i stort.”

Stäng

“När uppsvinget för elbilar inträffar, kan vi använda våra data för att snabbt analysera var man ska vidta åtgärder först, identifiera okända flaskhalsar och eventuellt distribuera belastningen. På så sätt kan vi fokusera våra insatser och rikta våra investeringar till vart vi bör bygga ut elnätet.”

– Stephan Alexander Fly, verksamhetschef på Radius.

Din fullservicepartner

Vi erbjuder en integrerad lösning som täcker hela värdekedjan för smart mätning och gör det möjligt för elbolag att förenkla sin smarta mätning och upprätthålla ett effektivt elnät.

Läs mer

Vill du ta reda på mer om våra intelligenta mätningslösningar? Ta kontakt med våra experter för att hitta är rätt verktyg för dina utmaningar.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Liknande kundfall