Datasäkerhet

End-to-end-skydd

Inbyggd säkerhet

Kraftfulla säkerhetsåtgärder innebär en felfri och säker drift

Smarta mätare, kommunikationsinfrastruktur och IT-system är de grundläggande byggstenarna i ett smart elnät. Allvarlig skada kan uppstå vid illvilliga attacker, naturkatastrofer eller mänskliga fel som stör infrastrukturen och

därmed även det smarta elnätet. För att garantera felfri och säker drift, krävs kraftfulla säkerhetsåtgärder i varje element och på alla nivåer. Säkerheten måste vara en integrerad del av arkitekturen och ingå i systemet redan från första början.

Vår smarta mätarlösning OMNIA använder senaste säkerhetsstandarder, tekniker och metoder för att säkerställa end-to-end-skydd av enheter och kommunikationsinfrastruktur.

Hög säkerhetsnivå

För att möjliggöra säkra allmännyttiga procedurer har Kamstrup en omfattande säkerhetsöverblick som är fast förankrad i en gemensam övergripande säkerhetspolicy.

Detta holistiska förhållningssätt till säkerhet garanterar att de tekniska åtgärder som finns inbyggda i produkterna är anslutna och bidrar till den totala systemsäkerheten. Det säkerställs att organisationsprocesserna för utveckling, framställning och utbyggnad även stödjer det slutliga målet; leverans av ett säkert system till allmännyttiga företag.

OMNIA Smart Grid-suite

OMNIA säkerställer en hög säkerhetsnivå oavsett om det gäller mätaravläsningar, åtkomst till loggfiler eller uppladdning av ny inbyggd programvara till alla mätare i nätverket. Obehöriga personer nekas åtkomst till känslig information (datasekretess) och till kommandon som kan användas för att koppla bort strömförsörjningen eller manipulera mätardata (datasäkerhet).

 

Säkerhetsarkitektur

Säkerhetsarkitekturen i OMNIA följer en djupgående skyddsstrategi som minimerar effekten av ett enskilt fel/avbrott. Ryggraden är en hypermodern kryptering som omfattar all kommunikation inom och mellan komponenter och som förhindrar inkräktare från att avläsa och/eller manipulera data och kommandon.

Krypteringen är baserad på 128 bitars kryptering (AES128-CTR), symmetrisk kryptering samt individuella nycklar. Kombinerat med innovativ nyckelhanteringsstrategi, vilket gör detta till en framtidssäker krypteringslösning.

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.