75 år av nyfikenhet och innovation

År 2021 firar vi vårt 75-årsjubileum och den händelserika historien bakom det. För oss är det viktigt att vara nyfikna och modiga. Det är en vision såväl som en ambition. Vi började som ett mätföretag och har utvecklats till en kunnig organisation som levererar fullständiga vatten- och energilösningar inklusive mätare, dataanalys samt hosting och tjänster. Med fokus på data och kvalitetslösningar tar vi stora steg mot en mer hållbar framtid för vatten- och energibranschen.

”Det finns alltid en bättre lösning”

Ända sedan Olaf Kamstrup började sin karriär som egenföretagande finmekaniker år 1946 har företaget drivits av hans mantra att ”det alltid finns en bättre lösning”. Hans intresse av att utveckla ny teknik och hans förmåga att fatta modiga beslut har gjort oss nyfikna och innovativa i allt vi gör.

Lanseringen av våra första mätare

År 1959 lanserade vi våra första energimätare för fjärrvärme, nämligen kalorimätarna. Detta var startskottet för vår värmeverksamhet och gav oss en stadig grund för framtiden. Baserat på vår erfarenhet och våra innovativa insatser, kunde vi introducera den första värmemätaren MULTICAL® år 1984, med implementerade mikroprocessorer och LCD-skärmar. Detta kom att förändra Kamstrups marknadsposition under de följande åren.

Övergången till ultraljudsteknik

En kombination av mod och ihärdighet kulminerade år 1991 när vi lanserade vår egna, mycket anmärkningsvärda värme- och kylmätare med ultraljudsteknik ULTRAFLOW®. Ultraljudstekniken innebar ett paradigmskifte för Kamstrup, men viljan att ändra kurs förändrade dramatiskt vår position på värmemarknaden. ULTRAFLOW ® blev en av de mest betydande produkterna som satt riktningen för vår framtid.

Utforskandet av nya verksamhetsmöjligheter

Företaget fortsatte att expandera och år 1995 hade Kamstrup vuxit ur sina kontors- och produktionslokaler och flyttat till Stilling. Vid denna tidpunkt tog vi allt större steg i vår utveckling. Vi lanserade vår första elmätare år 1998 och tog oss an ett helt nytt verksamhetsområde år 2010 genom introduktionen av den intelligenta vattenmätaren MULTICAL® 21. Med ambitionen att bli marknadsledande vidareutvecklade Kamstrup vattenmätarna och presenterade inbyggd akustisk läckagedetektering år 2019, vilket visade vår kontinuerliga vilja att skapa oordning på marknaden.

Resan har bara börjat

I dag är vi kända som en betydande aktör inom intelligenta mätningslösningar för vatten- och energisektorerna. Vi har 1 500 personer i 25 länder som säljer lösningar och tjänster i fler än 90 länder. Hos Kamstrup revolutionerar vi leveransen av rent vatten och ren energi genom intelligens. Vi har redan gått längre än många hade trott möjligt för bara några år sedan. Vi tror starkt på att vår resa bara har börjat.
Detta representerar endast en bråkdel av vår historia, men du kan läsa mer om den här.

Mer än en arbetsplats

Redan från starten var Kamstrup mer än bara en arbetsplats. Tron på att ett socialt och fysiskt välbefinnande är avgörande för att utveckla en stark arbetsmiljö har varit ett kärnvärde genom åren. Idag arbetar Kamstrup fortfarande ambitiöst när det gäller trivsel på arbetsplatsen.

Djärva satsningar håller Kamstrup i framkant

Vid introduktionen av ULTRAFLOW® gjorde Kamstrup en djärv satsning baserat på innovation och intensiv produktutveckling. Än idag försöker vi fortfarande att ta vara på nya möjligheter eftersom vi hela tiden strävar efter att ligga i framkant när det gäller ny teknologi.

Från mätare till intelligenta lösningar

Över tiden har Kamstrup gått från att producera korrekt mätning till att applicera lager av intelligens och datalösningar. Detta innebär att vi idag kan leverera en rad olika lösningar och tjänster för att  erhålla mer värde till våra kunder.