Vår historia

Från ett enmansföretag i Aarhus, Danmark till ett globalt företag inom den smarta mätindustrin. Det här är berättelsen om Kamstrup.

Ända sedan Olaf Kamstrup valde att satsa på Kamstrup som egenföretagare år 1946, så har företaget drivits med vår bortgångna grundares mantra att "det alltid finns en bättre lösning". Även idag fortsätter dessa ord att driva våra medarbetare till banbrytande framsteg inom smarta mätarlösningar.

Under vår resa har det funnits avgörande stunder som har krävt både svåra och modiga beslutstaganden. En sådan stund upplevde vi år 1991 då vi endast var 100 medarbetare - vi var en droppe i havet bland större, mer kraftfulla och mer framgångsrika branschjättar. För att ändra på detta fattade vi ett modigt beslut och satsade allt vi hade på ny teknik baserad på principen för ultraljudsmätning.

Idag, när teknologi dominerar både vatten- och värmeindustrin är vi tio gånger större än då och Kamstrup anses vara en av de ledande leverantörerna av lösningar som hjälper aktörer inom vatten, värme, kylning och el att mäta, hantera och analysera energi- och vattenförbrukning.

Kärnan i det vi åstadkommer till våra kunder är data. I en alltmer digital värld, utvinner Kamstrup mer data och uppfinner smartare sätt att använda dem - för att åstadkomma förbättringar för företag, människor och miljön.

Tidslinjen nedanför kartlägger några av de avgörande ögonblicken i vår historia, som förändrade mätindustrins landskap och som skulle komma att stärka Kamstrups position i framkant av mätindustrin och den digitala åldern.

Historiska ögonblick

2019

Kamstrup lanserar en intelligent vattenmätningslösning med akustisk läckagedetektering

2018

Dataanalys blir en del av Kamstrups produktlinje

Produktionsanläggningar öppnas i USA (första produktionsanläggningen utanför Danmark)

2017

De första IoT-mätarna från Kamstrup introduceras

2013

Kamstrup lanserar programvaruplattformen READy

2012

OMNIA Suite-plattformen för smarta elnät lanseras

2010

Den intelligenta vattenmätaren MULTICAL® 21 introduceras

2005

Kamstrup introducerar första generationens lösningar för smarta elnät

2002

Trådlös kommunikation integreras i Kamstrups mätare

2000

Kamstrups produktion blir helt automatiserad

1998

De första elmätarna från Kamstrup introduceras

1991

Kamstrup lanserar ultraljudsmätning

1990

Kamstrup förvärvas av det danska energibolaget OK

1946

Kamstrup grundas av Olaf Kamstrup i Århus, Danmark

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6