Kamstrup PressureSensor

Minimera din vattenförlust och energiförbrukning med tryckoptimering i distributionsnätet

Justera nätverkstrycket, sänk dina förluster genom läckage och spara energi

Med Kamstrup PressureSensors kan du mäta både genomsnittstrycksnivåer och plötsliga tryckstötar och -fall.

Genom att installera Kamstrup PressureSensors vid strategiska platser i nätverket, får du bättre kontroll över nätverkstrycket. När trycket ständigt övervakas nära försörjningskällan kan vattenbolagen driva sin verksamhet mycket närmare minimikraven på tryck.

Intelligenta larm är inbyggda i Kamstrup PressureSensor för att varna användaren om när genomsnittstrycksnivån är för hög eller för låg.

Ofta blir det möjligt – antingen under vissa tidsperioder eller permanent – att sänka det allmänna trycket i nätverket och skapa påtagliga fördelar i form av lägre driftskostnader. Bolaget får ett verktyg som kan förlänga rörens livslängd i distributionsnätet, sänka energiförbrukningen, sänka antalet sprickor och läckage, samt den övergripande nivån av vattenförluster. 

Enkel fjärravläsning
Kamstrup PressureSensor innehåller samma radioteknik som Kamstrups vattenmätare. Givaren är utrustad med en stabil antenn med lång räckvidd som skickar ut ett brett spektrum av radiosignaler med intelligent kodning till nätverket. Tillsammans med förbrukningsdata från bolagets andra mätare samlas data från Kamstrup PressureSensor in med hjälp av Wireless M-Bus-kommunikation.

Överföring av data kan ske så ofta som var 5:e minut för att säkerställa en tillräcklig nivå av data för att stödja kontinuerlig optimering och felsökning. 

Lång livslängd

Kamstrup PressureSensor drivs av interna batterier som gör det möjligt att montera den var som helst i distributionsnätet – även om det inte finns någon ström.

Batteriets livslängd sträcker sig över 6 år med möjlighet att byta batterier för att förlänga tryckgivarens livslängd.

Installationen kräver en hållbar och robust produkt. Därför är tryckgivaren utformad som en vakuumkammare, gjord av gjutna kompositmaterial, vilket gör den fullständigt vattentät (IP68) – även efter batteribyte. 

Varför ska man övervaka nätverkstrycket?

Trycket i distributionsnätet är en av de viktigaste driftsparametrarna för ett bolag. Detaljerad kunskap om trycket tillhandahåller möjligheter för kostnadsbesparingar genom driftsoptimering och leder till kundnöjdhet.

Att distribuera vatten vid för högt tryck ökar risken för sprickor och läckage. Samtidigt går energi till spillo i onödan. Om trycket är för lågt vid försörjningspunkten uppfylls däremot inte kundernas förväntningar på leveranskvalitet.

Kundreferenser

Smart vattenmätning är en intelligent katalysator för att förbättra kundrelationer och optimera driften. Det handlar om kvalitetsstyrning, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och minskade vattenförluster. Att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.