Om du har ett systemdriftsavtal med Kamstrup hanterar vi allt från insamling och validering av dina mätdata till administration av mätarbyte och övervakning av din mätaravläsningsprestanda. Kort sagt driver vi hela ditt mätinsamlingssystem.

Därmed kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet och dina kunder.

Dina fördelar

Inga investeringar i IT-utrustning och IT-resurser

Du slipper investera i utrustning och binda upp personalresurser för att sköta ditt mätinsamlingssystem. Vi tar hand om allt. Det betyder också att du inte behöver bekymra dig om att uppdatera din IT-utrustning eller utbilda personal.


Övervakad driftsprestanda

Vi övervakar och utvärderar fortlöpande stabiliteten och funktionaliteten hos såväl ditt system som ditt nätverk utgående från testavläsningar, avläsningsstatistik samt logg- och ruttfiler. Vi genomför nödvändiga korrigeringar och förbättringar. Det säkerställer optimerad prestanda hela tiden.

Kontakta oss
Specialister på uppgiften

Genom att låta oss sköta ditt mätinsamlingssystemöverlåter du det till en specialist. Vi har djup insikt och den nödvändiga organisationen för att kunna garantera dig optimal drift.


Vi har driftansvar

Vi tar fullt ansvar för att samla in dina mätdata och leverera de data du behöver färdiga för fakturering och analys. Du får varje dag en driftrapport från oss med information om antalet avlästa mätare, felmeddelanden etc. Det betyder att fel och avvikelser snabbt kan rättas till.


Read more about our system operation agreement

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.