Västerbergslagens Elnät AB hittade sin nya partner inom smart mätning på andra sidan Öresund

Kamstrup, den danska leverantören av smarta mätningslösningar kommer att leverera 27 000 intelligenta elmätare till Västerbergslagens Elnät AB i Sverige under de kommande tre åren. Både förbrukarna och bolaget kommer att kunna förbättra sin energieffektivitet.

Under de kommande åren kommer svenska nätbolag att ställas inför en utrullning av den andra vågen av smarta mätare. Västerbergslagens Elnät AB är ett av de första bolagen i landet som inleder nästa steg på resan inom smart mätning. Bolaget har valt den lösning som de tror kommer att hjälpa dem uppfylla nuvarande och framtida behov. Behovet av en tillförlitlig, långvarig partner var en av de avgörande faktorerna bakom valet av Kamstrup som partner, enligt Bo Sörberg, VD för Västerbergslagens Elnät AB. 

Kamstrups leverans är inte begränsad till enbart 27 000 elmätare, utan innefattar även plattformen OMNIA för smarta elnät och som även kommer att ge Västerbergslagens Elnät AB möjligheten att fjärravläsa värmemätare och få de

data som krävs för att kunna dra nytta av bolagets investering i smart mätning. Som en del av den nyckelfärdiga lösningen kommer Kamstrup att tillhandahålla mätare, kommunikationsinfrastruktur och programvara, samt hantera installationen av mätarna. 

Med OMNIA lösningen kommer Västerbergslagens Elnät AB att få en rad fördelar, inte minst förmågan att för-bättra servicen som kunderna erbjuds. Transparent fakturering och möjligheten att övervaka energiförbrukningen kan hjälpa kunder att spara energi och minska sina kostnader. OMNIA lösningen kommer även tillhandahålla data så att bolaget kan analysera och optimera nätprestandan och öka effektiviteten. 

Avtalet med Västerbergslagens Elnät AB

understryker Kamstrups starka fotfäste som ledande leverantör av lösningar för smart mätning i Skandinavien. 

“Kamstrup har en stark lokal närvaro i Sverige, både när det gäller produktutveckling och projekthantering, samt service och support”, säger Kamstrups försäljningschef för elsystem, Filipe Vasconcelos. Han fortsätter: “Våra lösningar för end-to-end-mätning är skräddarsydda enligt kundernas unika och föränderliga krav och vi ser fram emot ett nära samarbete med Västerbergslagens Elnät AB för att kunna förbereda dem inför framtida utmaningar”. 

Processen att byta ut VB:s mätare kommer att inledas inom de närmaste månaderna och projektet förväntas vara slutfört inom tre år.

Behovet av en tillförlitlig, långvarig partner var en av de avgörande faktorerna bakom valet av Kamstrup, enligt Bo Sörberg, VD för Västerbergslagens Elnät AB.

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Filipe Vasconcelos
System Sales and Project Group Manager
Tfn: +46(0)8 522 265 13