Data blir hårdvalutan i det smarta energisystemet

Patrik Nilsson är ett välkänt namn för många som sysslar med innovation och utveckling inom energibranschen. Tillsammans med branschens tunga aktörer har han under drygt tjugo år utforskat nya områden för att förenkla och effektivisera vår energianvändning. I rollen som vd för det danska teknologiföretaget Kamstrup som han tillträdde i höstas har han påbörjat arbetet för att ta sig an en av branschens stora utmaningar. - Smartare mätning och styrning är nyckeln till framtidens hållbara energisystem, säger Patrik Nilsson.

Patrik Nilssons resa inom den svenska energibranschen tog fart 1995 på Vattenfall. Redan då var det innovationer inom smarta hem och elbilar som upptog hans intresse.

- Men jag upptäckte snabbt att innovationer inte var så lätta att skapa inom stora organisationer. Så istället startade jag olika utvecklingsbolag tillsammans med aktörer inom andra branscher för att lära av varandra, berättar Patrik Nilsson.

Resan fortsatte sedan till Fortum och 2008 startade han Sustainable Innovation - ett svenskt innovationskluster med stöd av Energimyndigheten och ett tiotal privata företag. Rollen som entreprenör fortsatte som vd på konsultföretaget KnowIT Energy Management, där han under de senaste sex åren upphandlat system och utvecklat nya tjänster åt de stora elbolagen.

- Jag provar gärna nya spår där ingen kört förut för att testa nya saker tillsammans med andra och se vad resultatet blir.

Kamstrup var det naturliga steget på den fortsatta resan, menar Patrik Nilsson, som hunnit studera den snabba förändringen inom den nordiska energibranschen från många olika håll. Med erfarenheter från Vattenfall, Ellevio, E.ON och ett flertal mindre aktörer ser han ett tydligt mönster.

- Allt kretsar idag kring styrning, övervakning, säkerhet och kontroll. För att förstå hur elen faktiskt används och kunna möta konsumenternas nya föränderliga behov krävs mycket mer sofistikerade system och analysmöjligheter än vad vi har idag, säger Patrik.

Fler elbilar och en växande andel förnybara energikällor kommer att förändra spelreglerna på marknaden i grunden, tror Patrik Nilsson. Han målar upp en bild av ett framtida elsystem där elen kan kosta 20 kronor per kWh under vissa tider på dygnet medan man under andra timmar kan få betalt för att konsumera.

"Data kommer att bli den mest värdefulla tillgången i det nya energisystemet"

Patrik Nilsson, vd på Kamstrup Sverige

I denna elektrifierade och uppkopplade värld växer behovet av flexibla lösningar där systemen utvecklar nya och smartare att prata med varandra. Att investera i mer sofistikerade analysverktyg för att styra konsumtionen och förebygga överbelastning kommer snabbt att löna sig för elbolagen.

- Data kommer att bli den mest värdefulla tillgången i det nya energisystemet, säger Patrik Nilsson.

Han poängterar också att elförsörjningen i landet rör sig om säkerhetsklassad infrastruktur. Säkerheten blir en växande utmaning både för elnätsföretagen och övriga aktörer, en fråga som fått stor uppmärksamhet i media under den senaste tiden.

- Problemet är att vi idag inte vet hur stor del av de system och komponenter vi använder som kan vara hackade. Vi måste ställa helt andra säkerhetskrav på komponenter, utrustning och leverantörer i framtiden.

Han menar att Kamstrup är den aktör som har bäst förutsättningar att vara med på den resan och utveckla de lösningar som kommer att efterfrågas.

- Kamstrup har produktion i Danmark, vi äger våra egna fabriker och förstår värdet av att behålla vår intellektuella äganderätt. Det gör oss unika. Samtidigt är Kamstrup ett stabilt företag med samma ägare sedan 1990 och det enda företaget i branschen som aldrig gått med förlust. Sådant kommer att väga allt tyngre när man väljer en partner i fortsättningen, tror Patrik Nilsson.

För att lyckas med målsättningen hoppas Patrik Nilsson på nya former av samarbeten med många olika aktörer där man äger projekten tillsammans och utvecklar gemensamma plattformar. Han pekar på Tesla och Apple som utmärkta exempel på en sådan plattform, där många människor och företag med olika kunskap och erfarenheter möts och utvecklar nya lösningar för slutkunden.

- Kamstrup är ett fantastiskt företag med många duktiga ingenjörer. Nu tar vi ännu ett steg närmare våra kunder med syfte att tillsammans utveckla de rätta verktygen för att bygga framtidens hållbara elsystem.