Mölndal Energi Nät väljer Kamstrup för att möta framtida utmaningar

8 juni 2022

Kamstrup har vunnit en upphandling och därmed fått förtroende av Mölndal Energi Nät att tillsammans med sina partners Telia och OneCo leverera ett komplett system för smart elmätning inklusive mätarbyten under 2023 och 2024.

− Kamstrup och elmätaren, Kamstrup OMNIA® e-meter, uppfyllde våra krav på ett bra sätt. Elmätaren och tillhörande IT-lösning ger oss stor tillgänglighet av mätdata och larm. Det bidrar i sin tur till goda förutsättningar att bygga ett ”smart elnät”, samt bidra med nya insikter och framtidssäkra vårt elnät. Vi har sedan tidigare en bra relation med Kamstrup och de är en trygg och seriös leverantör och det känns bra att ha dem som partner i det här projektet, säger Fredrik Lundmark, elnätschef och vVD Mölndal Energi Nät.

− Det är avgörande för projektet att vi har en bra kommunikation med våra elnätskunder, och nu när avtalet är klart ser vi fram emot att tillsammans med Kamstrup titta på hur vi kan genomföra bytet på att så enkelt och smidigt sätt som möjligt, fortsätter Fredrik Lundmark.

Grannkommunen Göteborg Energi har tidigare tecknat avtal med Kamstrup om en liknande systemlösning, med den senaste generationens smarta mätare och kommunikation. Lösningen uppfyller kommande nationella krav och ger möjlighet till såväl effektivare drift och övervakning av elnätet som beslutsstöd om var man bör rikta sina underhållsinsatser.

− Vi och våra partners ser fram emot projektet och är övertygade om att Kamstrups framtidssäkra lösning och starka närvaro i Sverige kommer att vara en stor hjälp för Mölndal Energi Nät i den stora energiomställning som pågår, säger Mikael Bosticco, försäljningsingenjör på Kamstrup.

− För närvarande ser tillgången till komponenter för Kamstrups OMNIA® e-meter mycket bra ut, så trots den allmänna situationen på marknaden ser utsikterna för Mölndalsprojektet mycket goda ut, säger Mikael Bosticco.

Smarta och pålitliga mätare blir i allt högre grad nyckeln till smartare övervakning av lågspänningsnätets tillstånd och belastning. Mätdata ger insikter i hur den verkliga elanvändningen ser ut och blir ett säkrare underlag för planering än dagens mätare. Investeringar blir mer säkra och akuta reparationer kan minimeras. I slutändan innebär det förutsättningar för nöjdare kunder och bättre ekonomi för Mölndal Energi Nät.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Daugaard, Vice President Nordic Region

Telefon: +46 (0)8 522 265 00