Danskt energibolag tillkännager innovativt avtal med Kamstrup om att digitalisera fjärrvärme

Det danska energibolaget Aalborg Varme leder vägen genom att investera i ett storskaligt och innovativt fjärr-värmeprojekt med digitalisering och driftoptimering som primära mål. Investeringen omfattar 38 000 intelligenta värmemätare och ett helautomatiskt system för fjärravläsning från Kamstrup.

Med det nyligen undertecknade avtalet för ett av Danmarks största fjärrvärmeprojekt lägger sig Aalborg Varme  i framkant när det gäller  digitalisering och att skapa framtidens energieffektiva fjärrvärmesystem. När utrullningen av det stora projektet inleds i mars 2017 kommer Kamstrup att leverera intelligenta mätare, ett fjärravläsningssystem, programvara  samt datahosting. Det är en helhetslösning som ger Aalborg Varme många möjligheter till driftseffektivitet och förbättrad kundservice.
”I grund och botten handlar våra investeringar i den  nya tekniken om att digitalisera fjärrvärmen och förvärvet av de fjärravlästa mätarna är nästa naturliga steg för vårt fjärrvärmeområde”, säger Lasse P. N. Olsen, styrelseordförande i Aalborg Energikoncern.

”Digitaliseringen är inte ett mål i sig. Vi förväntar oss att investeringen ska leda till lägre driftskostnader till en grad där investeringen fortfarande är lönsam. Det har varit ett minst lika viktigt mål för oss. För det första kommer det nya trådlösa systemet att bli billigare och för det andra räknar vi med att kunna ge snabbare kundservice, vilket leder till ett mer effektivt distributionsnät. 

Den nya tekniken kommer också att vara en viktig del i den framtida energiövergången i fjärrvärmesystemet, då det kommer att finnas ett behov av mer kunskap om kundernas förbrukning å ena sidan och vår produktion å den andra”, förklarar Jesper Høstgaard-Jensen, VD på Aalborg Varme.
Med den valda lösningen från Kamstrup får Aalborg Varme förutom mätarna ett digitaliserat och unikt system för fjärravläsning som säkerställer insyn samt  samlar in data på ett enkelt och säkert sätt, vilket kommer att skapa stora och bestående värden för både Aalborg Varme och konsumenterna.

”Förutom bättre kundservice tack vare fjärravläsningen kommer den exakta och frekventa datainsamlingen att ge Aalborg Varme den nödvändiga transparensen för att optimera sitt distributionsnät. Dessutom garanterar flexibiliteten att lösningen är både ekonomiskt attraktiv och framtidssäker i förhållande till energieffektivisering och övergången till förnybar energi”, säger Jesper Kjelds, Senior Vice President på Kamstrup. Jesper Kjelds ser också fram emot att utveckla det långvariga samarbetet mellan de två företagen."

- Jesper Kjelds, Sr. Vice President i Kamstrup.

Samarbetet med Aalborg Varme understryker Kamstrups position som marknadens ledande leverantör av intelligenta mätningslösningar för värme och kylning. Företaget växer snabbt och levererar energieffektiva lösningar till hela världen.

Fjärrvärmen har fått en viktig position internationellt och det finns ett ökande politiskt fokus på att använda energiresurser mer effektivt. Hög energieffektivitet både kräver och nödvändiggör öppenhet för energibolagen liksom för konsumenterna, och som ett resultat av detta kommer digitaliseringen att spela en avgörande roll i framtiden.

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Knud Bonde
Senior Vice President for Heat, Cooling, Heat Systems
+45 89 93 10 25