Ny rekord i intäkter och vinst för Kamstrup i 2017

Årsrapport 2017

20 mars 2018

Den globala ledaren inom intelligenta mätningslösningar visar upp en intäktstillväxt för åt-tonde året i rad. Framgångsrika produktlanseringar och en tydlig digital ambition säker-ställer fortsatt tillväxt.

Kamstrup, en världsledande leverantör av intelligenta mätningslösningar för energi och vatten, bokför en rekordomsättning för åttonde året i rad och når totalt 2,1 miljarder danska kronor (282 miljoner euro) år 2017. Vinsten före skatt nådde 311 miljoner danska kronor (42 miljoner euro). 

Kamstrups nya VD, Kim Lehmann, som påbörjade sin anställning i början av 2018, konstaterar att han inte kunde ha bett om en bättre startposition:

”Kamstrup är ett välskött företag med en tydlig framtidsvision. Vi vill skapa framgång för våra kunder genom att introducera nya digitala möjligheter. En av våra ambitioner är att en dag kunna förse en miljard människor med rent vatten från distributionsnät med hjälp av Kamstrups intelligenta lösningar,” säger Kim Lehmann.

Kamstrup har  ökat sin marknadsandel inom marknaderna för el- och vattenmätning. År 2017 och tidigare år har företaget både vunnit kontrakt och börjat driftsätta storskaliga projekt såsom projektet Radius, 

som ägs av det danska energibolaget Ørsted, där en miljon elmätare installeras i Köpenhamn med omgivning.

Inom marknaden för vattenmätning fortsätter Kamstrup att uppleva ökad efterfrågan på intelligenta mätningslösningar. Företagets ambition att driva teknikövergången från mekaniska till intelligenta mätare har resulterat i en tvåsiffrig tillväxt på hög nivå. Följaktligen öppnade företaget ett nytt vattencenter 2017, som innebär en ny högteknologisk produktion som stöder företagets starka fokus på automatisering, digitalisering och produktutveckling.

Den snabba tillväxten inom vattenbranschen i USA ledde även till att man öppnade produktionsanläggningar utanför Skandinavien.

“I slutet av 2017 etablerade vi en ny produktion i Atlanta, Georgia med samma höga nivå av automatisering som i de befintliga produktionsanläggningarna. Denna etablering markerar vår ambition att flytta vår verksamhet närmare våra kunder och vara en flexibel partner,” säger Kim Lehmann.

Alla andra industriella produktionsanläggningar finns idag i huvudkontoret i Danmark.

Nya produktlanseringar 2017 inkluderar även uppgraderingar av mätare och integration av IoT-teknologi i befintliga lösningar.

“Som en föregångare inom digitalisering och genom ett starkt fokus på analysverktyg för att utnyttja mätdata, gör vi det möjligt för våra kunder att minska förluster inom vatten- och energiförsörjningen. Databaserad insikt i distributionsnätet är viktigt för att bolag ska kunna optimera sin verksamhet,” säger Kim Lehmann.

Den kontinuerliga investeringen i innovation och marknadsexpansion ledde till en ökning av arbetskraften med över 100 nya positioner. För att hitta kvalificerade medarbetare inom FoU, så har företaget nyligen utökat med en ny programvaruutvecklingsenhet i Malaga, Spanien. Kamstrup planerar att öka med lika många nya positioner 2018.

”Vi kommer att fortsätta vår expansion och vi förväntar oss att vinna ytterligare marknadsandelar 2018 genom att investera kraftigt i marknads- och produktutveckling, automatisering och digitalisering,” konstaterar Kim Lehmann.