Ännu ett rekordår för Kamstrup som fortsätter att sikta framåt

Annual Report 2015

En av världens ledande leverantör av intelligenta mätningslösningar, Kamstrup, redovisar omsättningsrekord i bolagets årsredovisning för 2015 som publiceras i dag.

Kamstrup bygger vidare på det tidigare redovisade omsättningsrekordet på 186 miljoner euro år 2014 och redovisar 2015 en omsättning på 204 miljoner euro med en vinst före skatt på 27 miljoner euro. Som väntat är vinsten före skatt lägre än under 2014 på grund av försäljningen av bolagets nederländska gasdivision det året. 

Under 2015 genomgick de globala el- och vattenmarknaderna en måttlig tillväxt medan marknaden för värmemätare stagnerade. I tilltagande konkurrens lyckades Kamstrup 2015 vinna marknadsandelar på en rad nyckelmarknader och redovisar en organisk tillväxt på 13 %.

Bolagets tillväxt var särskilt kraftig på den globala vattenmarknaden och ett allt större antal allmännyttiga vattenbolag över hela världen inser fördelarna med intelligenta lösningar för vattenmätning.

En av orsakerna till den ökade omsättningen är de stora investeringar Kamstrup fortsätter att göra i produktutveckling. Dessa ledde till att flera nya lösningar marknadsfördes 2015, i synnerhet nya intelligenta lösningar för att övervaka tryck och läckage i vattennätverk genom hela distributionsnätet. Investeringen i utveckling genererade också mer än 100 nya befattningar inom Kamstrup år 2015 vilket förde personalstyrkan förbi 1000 anställda i ett historiskt ögonblick för den danska leverantören av mätlösningar, 25 år efter beslutet att övergå från mekaniska mätare till en ren satsning på elektroniska lösningar.

De kostsamma investeringarna i produktutveckling gör det ekonomiska resultatet för 2015 än mer imponerande och förbereder Kamstrup för att öka sin marknadsandel och sin avkastning ännu mer år 2016, enligt VD Per Asmussen.

Med den fortsatta tillväxten räknar bolaget med att skapa cirka 100 nya befattningar år 2016, huvudsakligen inom utveckling och försäljning.

Under 2015 fick Kamstrup sin största order någonsin när de tilldelades ett kontrakt från DONG Energy för att leverera en miljon intelligenta elmätare över hela Köpenhamn, Danmark. Nyligen öppnades också ett nytt kontor i Istanbul i Turkiet, vilket gör att Kamstrup nu representeras med försäljningskontor i 24 länder.

“Riktlinjerna har dragits upp för att fortsätta vår tillväxt till följd av våra investeringar i produktutveckling och produktionsteknik. De nya lösningar vi har skapat har stärkt vår konkurrenskraft och vår position som en ledare inom branschen. Vi förväntar oss tillväxt igen år 2016 och en något större vinst än 2015, främst på grundval av tillväxt på exportmarknader särskilt inom vattensektorn. Vi kommer att fortsätta att göra stora investeringar på dessa områden för att säkerställa att Kamstrup kan fortsätta att driva utvecklingen av intelligenta mätningslösningar”, säger Per Asmussen.