Rekordår för Kamstrup

Stilling, Danmark

2014 var ännu ett rekordår för Kamstrup, som uppnådde organisk tillväxt på nio procent på en marknad som kännetecknas av måttlig tillväxt.

"Vi har ökat vår försäljning inom alla våra affärsområden, och vi växer, särskilt på de internationella vattenmarknaderna. Allt fler vattenverk har insett att det finns stora fördelar med smarta vattenmätare, och vi har märkt av ett ökat intresse för våra vattenlösningar under hela 2014".
VD Per Asmussen.

Optimism inför 2015

Kamstrups positiva framgång från tidigare år fortsätter. Trots att den globala marknaden för energi- och vattenmätare bara uppvisar en måttlig tillväxt under 2014 har bolaget lyckats öka sin marknadsandel i en rad länder. Det har inneburit att Kamstrups totala omsättning har ökat till 185 miljoner euro, vilket motsvarar en organisk tillväxt på nio procent jämfört med 2013. Vad som är viktigare är att utvecklingen har lett till en vinst före skatt på 35 miljoner euro.

Nivån på både omsättning och intäkter är den högsta i bolagets historia, och till stor del kan detta återföras på Kamstrups investeringar i produktutveckling, där flera framgångsrika produktlanseringar har stärkt bolagets globala position.

Samtidigt har Kamstrups pågående investering i fortlöpande produktautomatisering och förbättrad kvalitet bidragit till de positiva resultaten.

Dessutom har försäljningen av Kamstrups nederländska gasdivision bidragit positivt till den finansiella årsvinsten, men bolagets resultat skulle ändå ha varit rekordartat även utan denna försäljning. I förhållande till Kamstrups stigande investeringar i utveckling av nya marknader och produkter samt den allmänna marknadsutvecklingen måste Kamstrup betrakta årets resultat som mycket tillfredsställande.

Kamstrup har sett en tvåsiffrig tillväxt på ett flertal utländska marknader och väntar sig att vinna marknadsandelar under 2015. I synnerhet ska denna framgång ses mot bakgrund av Kamstrups investeringar i produktutveckling och i förstärkta försäljnings- och marknadsföringsåtgärder. Kamstrup fortsätter även att investera i sin personal och väntar sig att enrollera cirka 100 nya anställda under 2015. Två tredjedelar av dessa anställningar kommer att avse produkt- och marknadsutveckling.
"Vi väntar oss fortsatt tillväxt under 2015, inom alla våra affärsområden och särskilt på våra globala vattenmarknader. Emellertid väntar vi oss ett något lägre resultat jämfört med 2014, vilket huvudsakligen beror på engångsförtjänsten från försäljningen av vår nederländska gasdivision och de ökade investeringarna i produkt- och marknadsutveckling," säger VD Per Asmussen.