Vatten
Läckagedetektering
Digitalisering
Trådlös mätaravläsning

Vattenbolaget Juragruppe förbereder sig för framtiden med fjärravläsbara vattenmätare.

Ökad effektivitet

Vattenförsörjning kan endast hanteras effektivt via kontinuerliga förbättringar mot ökad effektivitet

Juragruppe vattenbolag i Pegnitz, övre Franconia, har valt ultraljudsmätare som kan läsas av trådlös. Syfte: Ökad effektivitet.

Digitaliserad vattenförsörjning

Kostnadsbesparingar och förenklade administrativa sysslor på högt på listan över argument till investeringen enligt vd och anläggningschef Hans Hümmer.

I jämförelsestudier har det visat sig att Juragruppens prestanda står sig mycket väl i kategorier som effektivitet, nöjda kunder och kvalitet. De nya trådlösa vattenmätarna från Kamstrup kommer att hjälpa vattenleverantören att bibehålla den höga prestanda som krävs i ett modernt serviceföretag. Trots allt, enligt Juragruppens företagsfilosofi,


kan vattenförsörjning endast hanteras framgångsrikt via kontinuerliga förbättringar mot ökad effektivitet

Den nuvarande metoden att läsa av mätarna är mycket kost- och arbetssam. Tillfälligt anställda som pensionärer och studenter jobbar för närvarande som mätarläsare på platsen. Tyvärr är folk ofta inte hemma så flera besök måste göras av Juragruppens personal innan mätarna kan läsas av.

Metoden är omodern av flera skäl. Framförallt för att den här typen av avläsning endast duger till framställning av en årlig faktura.


Vattenavläsning från bil

Efter installationen av fjärravlästa mätare kan Juragruppens anställda snabbt och effektivt läsa alla mätare genom att bara köra förbi lokalen, eftersom dataförbrukningen överförs trådlöst på fasta datum. Detta är både tids- och kostnadsbesparande. 

Detta leder samtidigt till nöjdare kunder som inte längre behöver få besök i hemmet för avläsning av mätaren.

Genom att skicka högupplöst konsumtions- och driftdata med täta mellanrum, ska de nya vattenmätarna vara till hjälp för Juragruppens digitaliseringsprocess.


"Det fanns ett antal skäl till varför vi valde Kamstrups mätare. Förutom att de stödjer vår digitala strategi via enkel trådlös läsning och tillgång till datahistorik, garanterar mätarna nöjdare kunder på grund av ökad precision. "

Hans Hümmer, vd, Juragruppe ZV Wasserversorgung

Elektronisk läckageavkänning

Trådlös överföring av data för identifiering av vattenförluster.

Med den trådlösa överföringen från de nya vattenmätarna kan Juragruppe snabbare upptäcka all vattenförlust orsakad av t.ex. läckage och brustna rör.

Vd och anläggningschef Hans Hümmer förklarar: "Med den nya generationen mätare kan vi minimera vattenförlusterna. Med vårt fjärrsystem kan vi redan känna av trasiga rör via mätare i våra inspektionsbrunnar. Tidigare skulle upptäckt av överdriven förbrukning ha inneburit att hela området omkring inspektionsbrunnen måste undersökas. Genom att läsa av den dagliga konsumtionen från de nya mätarna kan vi avgöra om en läcka uppstått någonstans på ledningsnätet eller i en bostadsfastighet.


Detta sparar ett enormt antal arbetstimmar.

Exakta mätningar - grunden för utmärkt kundservice

Den nya ultraljudsmättekniken i vattenmätare (beprövad efter mer än 20 års användning i värmemätare) ger större precision av mätresultaten och förbättrad mätningsstabilitet. Den höga kvaliteten på mätarna innebär att minst ett mätarbyte undviks och Juragruppens kunder kan garanteras stabilitet i sina avgifter på grund av exakta förbrukningsuppgifter.

Hans Hümmer förklarar fördelarna vad gäller kundservicen: "Det fanns ett antal skäl till varför vi valde Kamstrups mätare. Förutom att stödja vår digitala strategi 


via enkel trådlös avläsning och tillgång till datahistorik, garanterar mätarna nöjdare kunder på grund av ökad exakthet. " Både minsta och största flöde registreras med stor pålitlighet tack vare ett dynamiskt omfång på 3 till 3 100 l/t. Och den allra viktigaste funktionen – mätarna har inga rörliga delar i flödesområdet, vilket gör dem mer motståndskraftiga mot orenheter och slitage. Följaktligen krävs ingen start och stopp av den här typen av mätare och de mäter bara faktisk förbrukning! Kombinationen av ultraljudsteknik och elektronisk dataöverföring innebär att läsfel och tvister med kunder om överkonsumtion blir överflödig."

Juragruppe ZV Wasserversorgung

Juragruppe försörjer runt 24 000 invånare med dricksvatten över en yta på över än 80 km och med ca 7 000 anslutningar. Det sex man starka fältteamet utför installationer, underhåll, mätaravläsningar samt åtgärdar skador.

Lösning:

7 000 intelligenta vattenmätare med fjärravläsning

Tidsram: Bytet helt genomfört före 2019


Kontakter för mer information

Juragruppe ZV Wasserversorgung
Hans Hümmer, vd och driftchef
Zum Dianafelsen 1
DE-91257 Pegnitz
E-post: info@juragruppe.de
Kamstrup, Tyskland 
Werderstraße 23-25 
DE-68165 Mannheim 
Tel: +49 621 321 689 60  
info@kamstrup.de