Vatten
Automated Meter reading (AMR)
Smart mätningslösning

66% tidsreducering

Fjärravläsning sparar tid för landsbygdens energibolag

Undangömd på Stillahavskusten i norra Oregon är Tillamook County, ett jordbrukssamhälle som är känt för sina mjölkgårdar, timmer, och fiskeindustrin. Tillamook County kommunala vattenleverantör, Fairview vattendistrikt, servar ca 1.200 invånare i området. Kommunen består av två-persons drift och tillsammans med deras styrelse, har de arbetat med att uppdatera stadens gamla vatteninfrastruktur och effektivisera deras dag till dagens verksamhet.
Under den inledande fasen av Fairview vatten översiktsplan, upptäckte Vatten Intendent David Pace att de flesta mätare i systemet var minst 20 år gamla. Vid test av mätarna var i genomsnitt 33% felaktiga vid låga flödesnivåer, vilket minskade Fairview s fakturering med 9%.


.
Utan fjärravläsning och begränsad personal och med en månatlig faktureringsperiod, var Pace uppdrag svårt att avläsa mätare manuellt som ligger i bakgårdar, mjölkgårdar och andra svåråtkomliga avlägsen platser. Nu utför Vattenintendent, David Pace, mätaravläsningar elektroniskt en tredjedel av den tid det tidigare tog.
"Mätaren läsprogram och hämtningen var mycket enkelt." (David Pace, vatten Intendent)


.
"Kamstrup mätare, mätavläsning hård- och mjukvara är mycket bättre, enklare och mer användarvänlig än tidigare mätare och radio avläsnings system som jag har använt. Mätarna har en bättre display och är bättre utformade, vilket gör installationen enklare. "

David Pace, vatten Intendent
.

Hög noggrannhets mätning

Rättvis fakturering och säkerhet

För att få Fairview system att fungera mer effektivt, med uppdaterad systemets teknik och återvinna förlorade förluster så måste nya mätare och en mätaravläsning lösning införskaffas. Med hjälp av Kamstrups flowIQ® smarta ultraljuds vattenmätare och automatiserad mätavläsning (AMR) system arbetar nu Fairview mer tryggt eftersom de kan vara säker på sin investering som är varaktig..

The solution

The Utility: Fairview Water District in Tillamook, or

Number of Metering Points: 650

Metering Technology: flowIQ® smart ultrasonic meters and AMR software via USB thumb drive

Benefits Realized: Recovered 9% of revenue by capturing low flow volumes

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6