Intelligenta mätare för att sänka 1 200 värmeräkningar

Coop A/S, Danmark

Intelligenta vatten- och värmemätare kommer att reducera energiförbrukningen och optimera driften i nästan 1 200 Coop-butiker. Dessutom är det en investering i att upprätthålla detaljhandelsjättens ledande position inom energihantering.

Coop, Danmarks största konsumentvaruhandlare är på god väg med utrullningen av Kamstrups vatten- och värmemätare i butiker, lager och administrationsbyggnader över hela landet.

Detta är en del av bolagets ambitiösa energiprogram för att minska energiförbrukningen med 20 % under hela 2020.

Mätare tillhandahåller transparens
Först och främst möjliggör de nya mätarna det en sänkning av värmeräkningarna och identifiering av både fel och potential för optimeringar i butikerna: 

“I ett lager som är 4 000 m2 kan förbrukningsnivåerna vara så höga att det kan finns utrustning eller enheter som förbrukar mycket energi. 

Det är svårt för oss att veta eftersom det inte finns någon indikation på huvudmätaren,” förklarar Johnny Greve Andersen, chef för EMS vid Coop.

Förutom energiintensiva installationer finns det flera exempel på små fel som fortfarande är viktiga att upptäcka.

“Med de nya mätarna kan vi identifiera om något är fel – såsom ett ventilationssystem som både kyler och värmer. En sådan sak kan resultera i 10 kW extra värme per timme, men det blir snabbt mycket mer om ett sådant fel inträffar dygnet runt, varje dag.”

Man kan även göra besparingar genom att minska vattenförlusten i och med läckage och korrigera ineffektiv kylning från t.ex. en ventil som inte stängs korrekt:

“Det kan vara 1,5 m3 vatten som pumpas igenom varje timme. Vid 2 DKK per liter kan det hända att du tvingas betala 72 DKK per dag för vatten som gått förlorat. Förutom detta så belastas ledningarna med extra slitage och det krävs mer kraft att pumpa vattnet genom ledningarna osv., så det finns även flera indirekta kostnader.”

Slutligen är det viktigt för Coop att skicka ett tydligt "grönt" meddelande:

“I slutändan utför vi mätningar för att uppnå besparingar, men vi vill även visa att det här är ett område som vi vill satsa på och detta eftersom bevarandet av resurser betyder något för oss,” säger Johnny Greve Andersen.

När vi vet genomsnittsförbrukningen i butikerna, så kan vi använda den informationen vid riktmärkning gentemot varandra och identifiera variabler som är antingen för låga eller för höga.”

- Johnny Greve Andersen

Data för riktmärkning
Förutom felsökning används data från mätarna till att utföra riktmärkning av energiförbrukningen i alla butiker. Johnny Greve Andersen förklarar: “När vi vet genomsnittsförbrukningen i butikerna kan vi använda den informationen vid riktmärkning gentemot varandra och identifiera variabler som är antingen för låga eller för höga.”

Coop har utbildat ett stort antal elektriker som ska undersöka alla butiker genom att noggrant gå igenom och utvärdera vad det är som känns relevant att mäta. En vanlig stormarknad kan lätt behöva 10 meter för varmvattentankar och ventilationssystem. Därför har man märkt alla mätare i Coops system så att det ska vara enkelt att veta exakt vad mätaren mäter och var den utför mätningar.

“En unik märkning på varje mätare gör optimeringen väldigt konkret. Den berättar t.ex. om det är mer effektivt att använda svängdörrar eller skjutdörrar med en varmluftsfilt (ett kontinuerligt flöde av varmluft vid en ingång, även kallad luftdörr eller luftridå). 

Annars skulle vi egentligen basera allt på spekulationer, “säger Johnny Greve Andersen. Över tid bildar de stora mängderna mätdata även en bra grund för övriga optimeringsinsatser.

Erfaren underleverantör
Samtidigt som den övergripande utformningen av Coops nya energihanteringssystem görs av Honeywell Belgien har Coop specifikt valt Kamstrups vatten- och värmemätare med ultraljudsteknik. Programvaran tillhandahålls av danska Energy Data och installationen utförs av tre andra underleverantörer.

Installationsprocessen har involverat konsultation med flera leverantörer, gällande ett stort antal byggnader, så det har varit viktigt att ha en tillförlitlig och flexibel mätarleverantör, förklarar Johnny Greve Andersen: “Det skulle vara tacksamt om allt kunde gå lika smidigt som samarbetet med Kamstrup. De har gjort ett utmärkt jobb när det gäller att följa upp och är väldigt flexibla när vi t.ex. behöver omboka en leverans. Allt har gått smidigt från dag ett.”

Det skulle vara tacksamt om allt kunde gå lika smidigt som samarbetet med Kamstrup.

- Johnny Greve Andersen

Anpassad kvalitetsprodukt
Det fanns flera orsaker till att välja Kamstrups mätare, men kvaliteten var avgörande. “Vi valde Kamstrups produkter främst tack vare deras höga kvalitet,” säger Johnny Greve Andersen, som även har väldigt god erfarenhet från tidigare interaktioner med Kamstrup.

“Genom att vara ansvarig för mätare i 1 200 butiker måste jag veta att de presterar som de ska och Kamstrup har väldigt bra produkter som man kan lita på,” han fortsätter och påpekar att Kamstrups serviceavdelning alltid är snabba på att hjälpa till om problem uppstår.

Det var även viktigt för Coop att ha sin logga på mätarna. “Vi ville ha vår egen “huvudmätare” i alla butiker, eftersom vi ansvarar för den. Med Coops namn på våra mätare råder det inga tvivel när bolaget kommer för att byta ut en av mätarna.”

Positiva siffror
Coops energiprogram har som mål att minska den totala energiförbrukningen med 20 % år 2020 jämfört med 2014.

Det finns ett övergripande mål för el, vatten och värme, där besparingarna på el är det största målet.

För värme och vatten är målet att minimera slöseri och det är spännande att vara en del av den processen, förklarar Johnny Greve Andersen:

“Allt handlar om att ständigt ifrågasätta: Vad kan vi göra annorlunda eller bättre? Och eftersom jag kan multiplicera med nästan 1 200 butiker finns det orsak till och pengar i att identifiera även små besparingar. Vi är väldigt framtidsfokuserade och framöver kommer vi att försöka hitta optimeringsmöjligheter och implementera dem i alla butiker.”

Om projektet

Lösning:

  • 2 000 vattenmätare, MULTICAL® 21 och flowIQ® 3100
  • 2 000 värmemätare, MULTICAL® 403 och MULTICAL® 602

Tidsram:

  • Löpande utrullning under ett år från och med maj 2017
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.