"Det är inte gemensam fakturering som gör förbrukningen effektivare. Vi kan se detta i bostadsdistrikt som nu har individuella vattenmätare. Människor går från att inte bry sig till att bli mycket mer delaktiga och de blir mycket mer medvetna om att det kostar pengar varje gång man vrider på en vattenkran. Det är rent konsumentbeteende."

Niels Munthe, energichef vid ALBOA.

Energismarta konsumenter

Den kommunala bostadsföreningen ALBOA grundades den 1 januari 2011 som ett resultat av en sammanslagning av tre bostadsföreningar i och kring Aarhus. Sammanslagningen innebar att ALBOA nu var ansvarig för administration och uthyrning av ca 7000 bostäder som var fördelade över 80 bostadsdistrikt. Den större delen av bostäderna ligger i flervåningshus som byggdes under en period som sträcker sig från slutet av 50-talet fram till början av 70-talet. Emellertid omfattar beståndet även modernare byggnader, som radhus. Ett par nya lågenergihusdistrikt lades till senare och flera av dessa bostäder uppfyller redan energikraven för 2020.

Den största skillnaden mellan olika bostadsdistrikt återspeglas inte bara av husbeståndet. Den är också påtaglig genom det sätt som vatten- och energimätning utförs på. Idag har cirka en tredjedel av ALBOA:s 80 bostadsdistrikt individuella vattenmätare installerade, medan en annan tredjedel inte har några individuella mätare alls. Den återstående tredjedelen av de boende faktureras direkt av det kommunala bolaget.

"Vi har inte satt upp några specifika energi- och klimatmål i ALBOA. Vi kan sätta igång några initiativ för att ge energieffektivitet en knuff i rätt riktning, men till syvende och sist är det de boende som betalar, så det är de som bestämmer. Dock är det många av våra boende som verkligen vill tänka grönt och vara energimedvetna. I det stora hela har ALBOA:s energiförbrukning sjunkit under se senaste åren. Vi är löpande inblandade i energiprojekt. Det kan röra sig om investeringar i nya fönster, isolering och renovering av installationer," säger Niels Munthe.

"Ett bostadsdistrikt med 156 uthyrningar har sparat in mer än 50 % i vattenförbrukning sedan individuella vattenmätare installerades. I ungefärliga siffror sparar de 6000 kubikmeter. I slutanalysen innebär detta att hyresgästerna tillgodogörs en besparing på cirka 300 000 DKK."

Niels Munthe, energichef vid ALBOA.

Individuell mätning är förnuftigt

Även om individuell vattenmätning kan se ut som en god affär för alla inblandade parter medger energichefen att det inte är så enkelt att sprida ut det på bostadsföreningens alla distrikt. Varje investering höjer hyran, så det måste finnas en ekonomisk vinst för de boende. Det är därför ALBOA genomför exakta ekonomiska kalkyler innan de installerar individuella mätare i de boendes hem. Det kan också finnas stora skillnader i effekt från bostadsdistrikt till bostadsdistrikt och från lägenhet till lägenhet.
Erfarenheterna från de första åren med individuell mätning visar emellertid att individuell mätning mottas väl då den väl är igång.

"Det är helt förnuftigt och det är något som de flesta människor kan förstå, så att man inte behöver råka ut för att betala för att grannen badar fyra gånger om dagen. Naturligtvis kan somliga få en överraskning då den första räkningen kommer, men även de med extrem vattenförbrukning sänker sin förbrukning påtagligt då de väl har en vattenmätare installerad," säger Niels Munthe.
Enligt ALBOA:s energichef kommer allt fler bostadsdistrikt att börja med att mäta individuell förbrukning under de kommande åren.

"Jag väntar mig att vi under de närmaste åren kommer att få se att de flesta bostadsdistrikt har mätare installerade. Detta drivs delvis framåt av det faktum att vi måste renovera de äldre rörsystemen, delvis på grund av den nya lagstiftningen, som säger att det måste installeras vattenmätare om inte en ekonomisk kalkyl visar att det inte är kostnadseffektivt”, säger Niels Munthe.
Lösning:
  • 660 vattenmätare MULTICAL®21
  • 401 värmemätare MULTICAL®401
  • Fjärravläsning av mätare

Tidsram: pågår sedan 2000