Värme
Digitalisering
Smart mätning

Postat den 20 september 2019 av Steen Schelle Jensen

Digitalisering levererar

Digitalisering av fjärrvärme har aldrig varit ett hetare ämne än det är just nu. Och varför skulle det inte vara det?

Möjligheterna för databaserad optimering finns i ett fjärrvärmebolags hela värdekedja, från produktion och distribution till administration och slutanvändartjänster. Dessutom har fjärrvärmesektorn ett stort tryck på sig att vara både konkurrenskraftig och attraktiv på värmemarknaden. Utöver det står fjärrvärmesektorn inför minskade intäkter och ökad konkurrens från alternativa värmekällor.
För det enskilda fjärrvärmebolaget handlar det om att anpassa sig till digitaliseringens nya verklighet. Med ett digitaliserat smart insamlings- och mätsystem kan man lätt hitta de värden som annars går förlorade.

En resa i flera steg 
Vi har sett tydliga och mätbara positiva resultat bland fjärrvärmebolag som använder vårt fjärravläsningssystem READy och analysplattform Heat Intelligence. Det har till exempel resulterat i 6-8 grader lägre ledningstemperaturer och en minskning med 2,5 % i den årliga värmeproduktionen samt en minskning på 12 % av energiförluster i rörledningarna. Allt detta bidrar till avsevärda besparingar och ökad konkurrenskraft.

Smart mätning är en resa i flera steg och inget fjärrvärmebolag har samma utgångspunkt. Högkvalitativa mätare och tillförlitlig kommunikation ligger till grund för ett fjärrvärmebolags verksamhet, men ju längre du kommer i din resa desto mer värde skapar ditt system när det gäller att minska förluster och kostnader samt möjligheter att göra fler riktade investeringar och förbättra servicen till dina kunder.
För ett fjärrvärmebolag som ska investera i nästa generations mätsystem, kan den största utmaningen vara att välja en leverantör som kan uppfylla dina behov genom hela resan.

Att välja rätt leverantör 
På Kamstrup erbjuder vi allt från själva mätaren till kommunikationen som möjliggör effektiv datainsamling. Programvaran möjliggör en effektiv fakturering, service till dina kunder samt slutligen avancerad analys som visualiserar dina mätdata. Vi kan även ta ansvaret över driften av din lösning, så att du kan lägga din tid och dina resurser på att nyttja de mätdata som vi genererar.
Vi har lång och dokumenterad erfarenhet av att kunna leverera resultat. Något som vi tycker är ännu viktigare är vårt strategiska fokus på innovation. Hela 25 % av Kamstrups arbetskraft arbetar med produktutveckling och av dessa arbetar 20 personer uteslutande med dataanalys. Detta för att säkerställa att vi ska fortsätta att maximera det värde som du får från din kamstruplösning även i framtiden.
Vilket är ditt nästa steg på din resa inom smart mätning?

Låt dig inspireras på kamstrup.com

Denna artikel publicerades första gången i den svenska tidningen Tidningen Energi den 13 september 2019Skribent


Relaterade blogginlägg