Dataintegritetspolicy

 

Hos Kamstrup respekterar vi dataintegritet och det är vår högsta prioritet att skydda data, förhindra felanvändning och dataförlust. Vi respekterar det förtroende som våra intressenter har för vår förmåga att hantera deras data på ett säkert och tillförlitligt sätt. Alla data hanteras i enlighet med EU-förordningen General Data Protection Regulation (EU GDPR) och andra tillämpbara dataskyddsförordningar. 

Vi värderar det förtroende som du visar oss, när du överlämnar din personliga information till oss, och vi kommer endast använda din information i relation till de presenterade syftena och samtycket från dig. Dessutom bevarar Kamstrup endast dina data under den period det är legitimt rimligt att göra det. Därefter raderas data som samlats in av oss eller som överlåtits till oss av dig. Vi tillhandahåller en grundlig översikt över vilken typ av information som samlas in, hur data används och om data delas med någon tredje part.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Kamstrup bearbetar personliga data inom följande kategorier:

 1. när du besöker vår webbplats, t.ex. när du surfar på webbplatsen, fyller i formulär osv.,
 2. när vi bearbetar data i marknadsföringssyfte, inklusive prenumeration på ett nyhetsbrev och svar på kundenkäter via e-post eller på vår webbplats,
 3. när du deltar i ett evenemang, en mässa etc. och har haft kontakt med Kamstrup innan, under och efter evenemanget, t.ex. som en del av förfrågningar eller försäljning,
 4. När du skickar förfrågningar till Kamstrup i allmänhet, t.ex. när du kontaktar Kamstrup via e-post, sociala medier eller liknande. 

Datatyper

Beroende på vilken kategori du tillhör (se ovan); så samlas olika typer av data in om dig. Datatyperna för varje kategori finns listade nedanför: 

1.Webbplatsbesökare

 • Frågor som skickas in via webbplatsen och svar som tas emot via e-post
 • I relation till “Sök jobbet” under fliken karriär, ges separat information 
 • Inloggningsinformation vid skapande av ett konto i MyKamstrup

2.Marknadsföring

 • Namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, arbetstitel och intresseområde
 • Företag eller arbetsorganisation 
 • Information om samtycke som beviljats för marknadsföring
 • Spårning av bearbetningen av marknadsföring på nätet som tagits emot t.ex. om meddelandet öppnades och vilka länkar man klickade på osv. 
 • Mätarinformation inklusive kostnader (mekaniska mätare och ultraljudsmätare)

3.Evenemang

 • Namn, arbetstitel, e-postadress och telefonnummer
 • Intresseområde
 • Företag eller arbetsorganisation 
 • Deltagande i mässor och evenemang

4.Allmänna förfrågningar 

 • Namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, arbetstitel och intresseområde
 • Dataprotokoll och liknande detaljerad produktinformation

Syfte för insamling av data

Beroende på kategorin (se ovan), samlar vi in information med följande syften:

 • För att förbättra vår webbplats och göra det möjligt att ge dig service och presentera våra tjänster på bästa sätt
 • För att följa upp på förfrågningar och korrespondens via e-post, telefon eller online-formulär
 • För att förbättra vår servicenivå och optimera våra marknadsinitiativ
 • För att skicka direktmarknadsföring via e-post osv. såsom det beskrivs i samtyckesformuläret
 • För att säkerställa överensstämmelse med tillämpbar lagstiftning t.ex. EU GDPR, e-Privacy-direktivet och marknadsföringslagen i Danmark.
 • För att kunna tillhandahålla dokumentation om överensstämmelse med lagstiftning
 • För att säkerställa initiering och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
 • För att kunna bearbeta frågor och klagomål från registrerade personer och andra 
 • För att säkerställa att vi kan undersöka misstänkta eller kända säkerhetsbrott och rapportera till registrerade personer och myndigheterna
 • För att kunna hantera inspektioner och frågor från tillsynsmyndigheter
 • För att kunna hantera tvister med registrerade personer eller tredje parter
 • För att kunna utföra statistisk analys

Profileringen gör det möjligt för oss att leverera punktlig och relevant kommunikation baserat på inlämnad information, besökshistorik, besöksbeteende på webbplatsen och spåra data från e-postmeddelanden osv. Informationen används för segmentering, ledningsklassificering och förberedelse av målpersoner. 

Källa

Personliga data samlas in direkt från dig, inklusive frågor som du eller företaget som du representerar har ställt via telefon, e-post, vid mässor osv. Data tas även emot via webbplatsen t.ex. genom e-postinlägg och andra spårningsmekanismer.

Rättslig grund för insamling och bearbetning av personliga data

Den rättsliga grunden för bearbetning av data för ovanstående syften är följande:

 • Samtycke till direktmarknadsföring via e-post, jfr marknadsföringslagen i Danmark
 • Webbplats och användningen av andra spårningsmekanismer i e-postmeddelanden, jfr e-Privacy-direktivet
 • Bestämmelsen om intressebalans i artikel 6(1)(f), eftersom det är i Kamstrups legitima intressen att ge dig och företaget du representerar fokuserad service och att kunna skydda IT-system och uppgifter om företaget
 • Våra rättsliga skyldigheter som en datatjänstleverantör t.ex. när det gäller IT-säkerhet
 • Nödvändiga åtgärder som vidtagits vid din förfrågan innan ett potentiellt kontrakt inleds
 • Nödvändiga åtgärder som vidtagits för att kunna tillhandahålla frågor med eventuell information som begärts av dig

Skulle en tvist uppstå mellan en tredje part, t.ex. mellan din arbetsgivare och oss, så definierar den rättsliga grunden hur vi kan bestämma, försvara och hävda vårt rättsanspråk.

Återkallande av samtycke

Om bearbetningen är baserad på samtycke så har du rätt att återkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte bearbetningen av data som överlämnats eller gjorts innan samtycket återkallas.

Lagringstid

Vi bevarar dina personliga data i filer i vårt CRM-system under den period som vi har kontakt med dig och företaget som du representerar. Det är möjligt att vi bevarar data längre, om detta krävs för att hantera dokumentation, avtalsförhållanden eller rättsliga krav.

Uppgifter om dokumentation av samtycke till mottagande av reklammaterial som skickats ut via e-post (endast direktmarknadsföring), bevaras i tre år efter det att de skickats ut (enligt reglerna om begränsning av åtgärder). Detta såvida inte andra data ingår i samma kommunikation som motiverar en längre bearbetningsperiod för andra ändamål, t.ex. ett rättsligt krav. 

I enlighet med lagkrav bearbetar vi dessa data så länge som det är nödvändigt att hantera tredje parters intressen eller våra intressen. 

Skyldighet att tillhandahålla information

Du är inte skyldig att ge oss den information som vi begär av dig. Observera dock att om du avstår från att lämna in den nödvändiga informationen, kan det hända att du inte har rätt att använda de tjänster som erbjuds. 

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter, enligt de begränsningar som anges i GDPR. Rättigheterna inkluderar:

 • Rätten att få tillgång till personuppgifter
 • Rätten att redigera felaktig information
 • Rätten att få information raderad
 • Rätten att begränsa bearbetningen av information
 • Rätten till dataportabilitet och
 • Rätten att invända mot bearbetning av personliga data.

Du har också rätt att lämna ett klagomål till en behörig myndighet, inklusive den danska dataskyddsmyndigheten.

Ändringar

Vi kan hända att vi ändrar vår Integritetspolicy med tiden. Den uppdaterade Integritetspolicyn gäller din fortsatta användning av webbplatsen och vår användning av personliga data. Vi ber dig granska vår Integritetspolicy regelbundet.

Kontakt

Om du har frågor om bearbetningen av dina personliga data eller utövandet av dina rättigheter, kontakta Malene Dich, personuppgiftsombud på dpo@kamstrup.com

Kamstrup A/S, Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg