Fjernavlesing av målere gjør at de ansatte er sikre på farlige steder

Fjernavlesning av målere, økt sikkerhet, driftseffektivitet

Et nylig pilotprosjekt har hjulpet vannselskapet Vitens med å sikre tryggheten til sine feltansatte når de skal lese av vannmålere i områder som er farlige eller vanskelige å lese av. Med fjernavleste smartmålere og en drive-by-løsning kan måleravlesningen nå utføres fra bilen, og på få sekunder.

Det største drikkevannsselskapet i Nederland, Vitens, leverer vann med høy kvalitet til 5,6 millioner mennesker. Mer enn 1 400 ansatte jobber daglig med å sørge for at dette er mulig, inkludert rundt 20 feltansatte som blant annet har som oppgave å lese av vannmålere.

For Vitens er sikkerheten til de ansatte topp prioritet. Så når det var på tide å erstatte et utdatert system så styret det som en mulighet til å løse sikkerhetsproblemene som var tilstede ved avlesning av enkelte av målerne. De bestemte seg derfor for å utføre en pilot med 500 fjernavleste smartmålere på steder der manuell måleravlesning var farlig og problematisk. 

"De stedene der vi nå har montert fjernavleste målere er de mest farlige målerbrønnene eller hull langt under bakken, kjellere det er vanskelig å komme til og farlige industrielle rom - i korte trekk steder der du ikke ønsker å være" forklarer Paul Looman, prosjektleder hos Vitens.

Etter at de hadde sett på de forskjellige produsentene og teknologiene, valgte Vitens Kamstrups READy drive-by-løsning i kombinasjon med MULTICAL® 21. "Vi testet løsninger fra forskjellige produsenter, og forskjellige kommunikasjonsteknologier som Lora og FlexNet. Men til slutt var det Kamstrups READy-system som ga det beste resultatet for denne bruken."

"For oss handler det om sikkerhet. Ingenting er verdt mer enn ett liv. 
Men du trenger ikke være noen forsker for å kunne se at det også dreier seg om forretninger på dette spesielle området. Målerne er relativ billige sammenlignet med ressursene og arbeidstimene som ble brukt til manuell avlesning av disse målerne tidligere."

Paul Looman, prosjektleder, Vitens

Sikkerheten kommer først 

Totalt har Vitens rundt 4 000 målere montert på farlige steder, eller steder det er vanskelig tilgang til. Av disse ble 500 målerplasseringer valgt ut som egnede for pilotprosjektet. I de fleste tilfellene var fakturering av forbruket på målerne basert på estimater, men enkelte år er det lovpålagt med en manuell avlesning, og dette brukte før å være en stor risiko for måleravleserne sier Paul Looman.

"Avhengig av hvor usikkert et spesielt sted var, så ville jobben kreve en eller to personer. Dette kan være målerbrønner som er fylt med vann, store kjellere der våre ansatte måtte klatre ned stiger, eller industrielle rom med asbest."

Med de nye målerne og fjernavlesningsløsningen trenger ikke de ansatte til Vitens lenger fysisk tilgang til målerne for å kunne lese de av. Faktisk trenger de ikke engang å forlate bilen i de fleste tilfellene.

Fordeler med å bytte til fjernavlesning og nye målere

Måleravlesning på sekunder

Tiden og ressursene som tidligere var nødvendig for en manuell avlesning av målerne som var en del av piloten avhang av den individuelle plasseringen av målerne, og som et resultat er det vanskelig å estime den nøyaktige tiden det tar for hver måler. "Hvor mye tid som vi har vunnet avhenger mye av situasjonen. I enkelte tilfeller måtte f.eks. de ansatte tømme en målerbrønn før de kunne utføre den manuelle avlesningen av måleren" sier Paul Looman. 

Men med en estimert innsparing på 15-30 minutter per måler så er det tydelig at måleravlesningen har blitt mye mer effektiv med READy drive-by-løsningen. "Nå blir målerne lest av i løpet av sekunder bare ved at man kjører forbi, eller går forbi, noe som tok opptil en halvtime tidligere med manuell avlesning."

Tilbakemeldingene fra feltansatte som bruker den nye løsningen har vært svært positive: "Våre måleravlesere har virkelig omfavnet denne nye teknologien. Jeg tror det først og fremst er fordi utstyret er enkelt i bruk, og pålitelig - for ikke å glemme morsomt. De feltansatte medlemmene i dette prosjektet var alle svært interesserte og overrasket over de mange mulighetene." 

En tilleggsfordel med den nye løsningen er den store mengden med verdifull informasjon som temperaturmålingene kan gi. Dette inkluderer fare for frostskader, f.eks. i målerbrønner, noe som gjør at forsyningsleverandøren kan ta preventive forholdregler for å unngå lekkasjer, og det får også kunnskap om områder der høye temperaturer eller fare for bakterievekst kan påvirke vannkvaliteten.

Vellykket pilot

Med de nye målerne på plass, og avlest flere ganger, har nå pilotprosjektet blitt fullført i henhold til planen. På tross av en kompleks forberedelsesfase, som inkluderte en fastlegging av hva definisjonen av et usikkert sted skulle være, en monteringsfase med høy risiko og tilpasningen av READy Manager så gikk prosjektet greit.

Og mens diskusjonen går om hva det neste trinnet skal være, og leggingen av en langtidsplan er i full gang hos Vitens, så betraktes piloten som ekstremt vellykket. 

"Vi betrakter piloten som en stor suksess. READy leverer det vi forventet: Sikkerhet i situasjonen som har vært usikre, og enkel tilgang til steder der det er vanskelig å komme til" sier Paul Looman, som også er svært fornøyd med samarbeidet med Kamstrup: "I ett ord, fantastisk. De er fantastiske mennesker å jobbe med, svært omgjengelige og profesjonelle."

Om prosjektet

•  Prosjekt: Pilot med 500 målere

•  Målere: MULTICAL® 21

•  System: READy , mobil avlesning

•  Status: Pilot vellykket, løsning i normal drift

 

Du er kanskje også interessert i…