READy Flex

Kombiner mobil måleravlesning med økt datamengden fra utvalgte målere

Fjernavles det du trenger

Kombiner mobil måleravlesning med økt datamengde fra utvalgte målere
Med READy Flex kan du kombinere eksisterende READy Mobile Reading-løsningen med små datainnsamlingsenheter som READy MiniConcentrator eller READy 4G Bridge plassert hos strategiske kunder eller på strategiske plasser i forsyningsområdet ditt, kan du utvide de normale avlesningene dine (til fakturering) med mer detaljert informasjon. 

Forbedret kundeservice
Du kan gi både privatkunder og strategiske kommersielle kunder en enkel og kostnadseffektiv løsning der de får tilgang til en kundeportal hvor de kan følge sitt eget forbruk. Dette er spesielt nyttig hvis kundene trenger målerdata fra sommerhus eller andre eiendommer som ikke besøkes regelmessig, eller hvis kunden er interessert i å overvåke eget forbruk. Det er også et fint verktøy for å unngå krangler, eller hvis kunder har spørsmål om faktura, da de får en enkel oversikt over sitt eget forbruk.

Et mer gjennomsiktig distribusjonsnettverk

Du kan øke frekvensen for datainnsamling til enkelte utvalgte strategisk viktige målere eller følere uten at dette medfører kostnadene og planleggingen som normalt kreves ved etableringen av et fullt kommunikasjonsnettverk for hele distribusjonsområdet ditt.

Dette kan gi det kontinuerlig oppdaterte data på volumet som du pumper inn i et spesifikt område , og de kan du igjen benytte til å analysere nattforbruket. Dermed kan du enklere oppdage lekkasjer, og som en følge, redusere vanntapet. Du kan også få tilgang til detaljert informasjon om trykket i distribusjonsnettverket ved å montere og avleses trykkfølere. Detaljert kunnskap om trykket i nettverket hjelper deg med å øke levetiden til rør, senke energikostnadene og redusere vanntap som skylder lekkasjer.

Hold oversikt over dataene dine

Håndteringen av målere og målerdata skjer i READy Manager. Du får enkel tilgang til dataene dine i tillegg til et stort utvalg av verktøy som vil gi deg en oversikt over målerdataene dine, og som vil hjelpe deg med å utnytte de. Forbruksdata kan eksporteres til faktureringssystemet ditt, eller en e-postadresse, etter behov. Enten manuelt eller via automatiserte kommandoer.

READy Manager har et enkelt brukergrensesnitt med en startskjerm og ikonbasert navigasjon, noe som gjør programmet intuitivt og enkelt å bruke. Du kan gruppere målerne i READy Manager, slik at du kan få oversikt over forbruket og andre parametere i forskjellig deler av distribusjonsnettverket ditt. Du kan opprette grupper basert på geografi, eller opprette grupper med kunder som du ønsker å følge forbruket på nøye.

Kundereferanser

Verdien av dine smarte målerdata er mye mer enn bare nøyaktig fakturering. Utfordringen så langt har vært å utnytte dataene til sitt fulle potensiale, men med riktig verktøy kan du gjøre nettopp dette og forvandle dine målerdata til beslutningsgrunnlag.

Ta et dykk i vår kundeverden, og finn inspirasjon fra kollegaer som allerede har testet våre løsninger og fått fordel av egenskapene de tilbyr.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6