READy Network Reading

Ta farvel til manuelle avlesninger og hent inn data til både fakturering og avansert analyse automatisk

Helt automatiserte måleravlesninger

Hyppige måleravlesinger øker den potensielle verdien av dine målerdata. Jo oftere du leser av dine målere, desto større verdier vil du kunne realisere i form av å optimalisere driften.

I tillegg til at det sikrer en rettferdig og nøyaktig fakturering, så vil et nettverk også hjelpe deg til å optimalisere driften gjennom en nesten sanntid analyse av vanntap og trykk i hele distribusjonssystemet.

Etablere et nettverk

Ved å montere en eller flere faste datainnsamlingsenheter i forsyningsområdet ditt, kan du avlese målerne og følerne automatisk med data og informasjon fra infokoder eller alarmer som kommer inn daglig, hver time eller med 5-minutters intervaller, avhengig av dine behov. 

En datainnsamlingsenhet består av en eller to antenner som henter signalene fra målerne. Antenne er koblet til en konsentrator som overfører dataene til READy Manager, som er et dataprogram for håndtering av målerdata, og her kan du holde oversikten over målerdataene dine for videre bruk. 

Montering av datainnsamlingsenheter og etablering av et nettverk er enkelt, men du kan også velge å overlate det til oss.

Slik fungerer det

Det trenger ikke være vanskelig å komme i gang med fjernavlesning. Med fjernavlesingssystemet READy kan du ta farvel med manuelle avlesninger, rapportering via internett og beregninger. Nå kan du personlig lese forbruksdata automatisk uten at du trenger å forstyrre forbrukerne.

Hold oversikt over dataene dine

Håndteringen av målere og målerdata skjer i READy Manager. Du får enkel tilgang til dataene dine i tillegg til et stort utvalg av verktøy som vil gi deg en oversikt over målerdataene dine, og som vil hjelpe deg med å utnytte de. Forbruksdata kan eksporteres til faktureringssystemet ditt, eller en e-postadresse, etter behov. Enten manuelt eller via automatiserte kommandoer.

READy Manager har et enkelt brukergrensesnitt med en startskjerm og ikonbasert navigasjon, noe som gjør programmet intuitivt og enkelt å bruke. Du kan gruppere målerne i READy Manager, slik at du kan få oversikt over forbruket og andre parametere i forskjellig deler av distribusjonsnettverket ditt. Du kan opprette grupper basert på geografi, eller opprette grupper med kunder som du ønsker å følge forbruket på nøye.

Oppegård kommune leser av målerne med et READy-nettverk

Enkel måleravlesning, nye muligheter for optimering av nettverket og bedre kundeservice var hovedårsakene til Oppegård kommunes avgjørelse om å oppgradere til en framtidssikker og nettverksbasert løsning med smart måleravlesning fra Kamstrup.

”Med nettbasert avlesning av de intelligente vannmålerne kan vi oppdage lekkasjer i forskjellige områder mer systematisk, slik at vi kan stoppe lekkasjene mer effektivt.” Hossein Karganrood, rådgiver hos Oppegård kommune.

Få mest mulig ut av din dataene dine

Verdien av dine smarte målerdata er mye mer enn bare nøyaktig fakturering. Med riktig verktøy, kan du endre dine målerdata til beslutningsgrunnlag.

Ta det neste skrittet og utstyr nettverket ditt med Kamstrups analyseverktøy for vannverk: Water Intelligence og Incidents. Ved hjelp av disse kan du faktisk gå fra å forestille deg “Hva om” til å vite “Hvordan”. 

Dine målerdata blir automatisk organisert, visualisert og analysert for å gi deg full oversikt over ditt distribusjonsnett, og for å gi deg den kunnskapen du trenger for å kunne bruke ressursene dine der de behøves.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6