Kvalitetsstyring

Sertifiseringer og akkrediteringer

Vi arbeider kontinuerlig og målrettet mot å fremstå som en produsent av kvalitetsprodukter og tjenester til kundene

Dette sikres gjennom korrigerende og forebyggende tiltak pluss kontinuerlige forbedringer av effektiviteten til kvalitetssystemet.

Produkter og tjenester skal oppfylle behovene og forventningene til kundene på følgende områder:

  • Bruksverdi
  • Teknikk
  • Design
  • Null feil
  • Pålitelighet
  • Servicevennlighet
  • Totale eierkostnader
  • Kundestøtte
  • Miljø- og personsikkerhet
  • Akkreditert kalibrering

Kvalitetsstyring

Kamstrup er sertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1993.

Sertifikater

Kvalitetsstyring - ISO 9001

Miljøstyring - ISO 14001

Informasjonssikkerhet - ISO 27001

Arbeidsmiljø og sikkerhetsledelse - ISO 45001

Akkreditering

Kamstrup laboratorium for kalibrering av el-, varme-, kjøle- og vannmålere er akkreditert av DANAK (Danmark) og SWEDAC (Sverige) i henhold til ISO 17025.

Videre har Kamstrup akkreditering i henhold til ISO 17020.

DANAK og SWEDAC er medlemmer av EA (European cooperation for Accreditation) og ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

DANAK er det danske akkrediteringsorganet - oppnevnt av den danske teknologisikkerhets-myndigheten, som er en del av det danske departementet for økonomi og vekst.

SWEDAC er et nasjonalt akkrediteringsorgan i Sverige - en statlig myndighet som er en del av det svenske utenriksdepartementet og departementet for næringsliv og innovasjon.

Kamstrup utfører verifisering og kalibrering av el-, varme-, kjøle- og vannmålere i samsvar med våre akkrediteringer.

Kamstrup er sertifisert i henhold til EU måledirektiv (MID-2014/32/EC) modul D og har verifiseringsgodkjenning fra et stort antall myndigheter i land utenfor EU

For mer informasjon ta kontakt konserndirektør for kvalitet & miljø, Viggo Andersen, tlf.: +45 89 93 11 68.
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.