Kvalitetsstyring

Våre retningslinjer 
Vi arbeider kontinuerlig og målrettet med å fremstå som en produsent av kvalitetsprodukter og -systemer og med å tilby tjenester som oppfyller kundenes forventninger. Dette sikrer vi gjennom overholdelse av lovmessige krav, risikoadministrasjon, korrigerende og preventive tiltak i tillegg til kontinuerlige forbedringer av kvalitetssystemets effektivitet, der administrasjonen er tungt involvert. Vi utdanner våre ansatte og oppmuntrer dem til å delta aktivt i kvalitetsarbeidet. 

Våre produkter og tjenester skal oppfylle behovene og forventningene til kundene på følgende områder:

 • Utnyttelsesverdi
 • Komplette løsninger
 • Teknikk
 • Design
 • Produktytelse
 • Null feil
 • Pålitelighet
 • Servicevennlighet
 • Totale eierkostnader
 • Kundestøtte
 • Miljø- og personsikkerhet
 • Akkreditert kalibrering

Kamstrup har vært sertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1993.

Akkreditering

Kamstrups laboratorium for kalibrering av el-, varme-, kjøle- og vannmålere er akkreditert av DANAK (Danmark) i henhold til ISO 17025.

DANAK er medlem av EA (European cooperation for Accreditation) og ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

DANAK er det danske akkrediteringsorganet – oppnevnt av den danske teknologisikkerhets-myndigheten, som er en del av det danske næringsdepartementet (Erhvervsministeriet).

Kamstrup utfører verifisering og kalibrering av el-, varme-, kjøle- og vannmålere i samsvar med våre akkrediteringer. 

Kamstrup er sertifisert i henhold til EUs måledirektiv (MID-2014/32/EC) modul D og har verifiseringsgodkjenning fra et stort antall myndigheter i land utenfor EU.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6