Corporate Social Responsibility

Våre retningslinjer 
Vi har utviklet CSR-retningslinjer (Corporate Social Responsibility) som konkretiserer de etiske kravene vi forventer at vi selv og våre partnere skal oppfylle. Derfor er disse retningslinjene også en rettesnor i forbindelse med inngåelse av interne og eksterne kontrakter.

Kamstrup sluttet seg til FNs Global Compact i januar 2010. FNs Global Compact er det største Corporate Social Responsibility-initiativet i verden. FNs Global Compact oppfordrer bedrifter til å stille seg bak ti prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon, og å gjennomføre disse i praksis.

Ved å bli med i FNs Global Compact forplikter vi oss til å rapportere hvordan vi opptrer sosialt ansvarlig. Samtidig er vi forpliktet til å utarbeide en plan for hvordan vi skal bli enda mer sosialt ansvarlig i årene fremover.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6