Miljø, energi og arbeidsmiljø

Våre retningslinjer
Vi har som mål å ha en lav miljøpåvirkning samtidig som vi også varetar våre egne forretningsmål. Samtidig har Kamstrup som mål å være et selskap med god helse, trygt arbeidsmiljø og trivsel blant de ansatte.

 

Vi vil:

  • Forhindre negativ miljøpåvirkning gjennom fokus på håndtering av ressurser 
  • Forhindre ulykker og arbeidsrelaterte lidelser 
  • Ha en risikobasert tilnærming til sikkerhet og håndtering av relatert risiko 
  • Oppfylle lovmessige krav i tillegg til kontraktsmessige og interne krav.
  • Sette opp mål for kontinuerlige forbedringer 
  • Utdanne våre ansatte og oppmuntre dem til å delta aktivt i kvalitetsarbeidet og relatert til arbeidsmiljø. 
  • Kommunisere åpent om forhold som påvirker miljøet og arbeidsmiljøet, både internt og eksternt.
  • Minimere den miljømessige påvirkningen fra våre produkter, produksjonsprosesser og anlegg, og dermed støtte FNs bærekraftmål 6 (rent vann og sanitærforhold), 7 (fornybar energi) og 12 (ansvarlig forbruk og produksjon). 
  • Bruke leverandører som oppfyller kravene fra Kamstrup. 
  • Sikre at personer som beveger seg på Kamstrups områder, oppfyller alle relevante lovmessige krav i tillegg til Kamstrups egne. 

Les mer om våre retningslinjer og hvordan vi tar ansvar

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6