Bærekraft

Vi deler bekymringene om hvordan jordens begrensede ressurser blir håndtert, og gjør det vi kan for å gi et meningsfylt bidrag til kampen å ta vare på miljøet.

Vi mener data har potensialet til å revolusjonere distribusjons- og forsyningsnettverk, og til å være et markant bidrag til noen av FNs bærekraftsmål. Kamstrup stiller seg helhjertet bak FNs bærekraftmål og jobber med å forbedre energieffektivitet, redusere avfall og øke effektiv bruk av vann (mål 6 og 7).

Dagens teknologi kan skape en bedre framtid, og vi er stolte av hvordan våre intelligente og datadrevne løsninger kan hjelpe kundene våre og deres samfunn til å takle utfordringene de står overfor i dag, og dem de vil møte i framtiden.

Vi jobber også med å bidra til ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12) ved at vi reduserer bruken av ressurser i våre produkter, og ved å redusere avfallet fra produksjonen. Vi tar ansvar for våre handlinger og jobber kontinuerlig for å forbedre miljøavtrykket vårt.

Selv om vi er stolte av hvordan vi er som organisasjon, og hva vi hjelper våre kunder med å oppnå, er vi inspirerte til gjøre ting bedre. Vi er hele tiden på jakt etter måter vi kan komme oss frem på, og til å kunne identifisere ting vi kan forbedre. 

Vannsparing i India

Smartmåling har hatt en positiv påvirkning i Shirpur Warwade. Denne indiske byen var den første til å implementere smarte vannmålere, og mengden vann som er spart, er utrolig. I dag sparer de 4 millioner liter hver dag, og har implementert døgnkontinuerlig vannforsyning.

Les mer om våre retningslinjer og hvordan vi tar ansvar

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6