CSR

Corporate Social Responsibility

Som en internasjonal aktør på verdensmarkedet for energi, vil vi bidra til å skape et bedre samfunn og påvirke miljøet som lite som mulig.

CSR-politikk

Vi har utviklet en Corporate Social Responsibility (CSR)-politikk for å konkretisere de etiske kravene som vi forventer at vi selv og våre partnere skal oppfylle. Derfor er denne politikken også en rettesnor i forbindelse med inngåelse av interne og eksterne kontrakter.

FNs Global Compact

Kamstrup sluttet seg til FNs Global Compact i januar 2010. FNs Global Compact er det største Corporate Social Responsibility-initiativet i verden. FNs Global Compact oppfordrer bedrifter til å omfavne ti prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeid,

miljø og anti-korrupsjon, og å gjennomføre disse i praksis.

Ved å bli med i FNs Global Compact forplikter vi oss til å rapportere hvordan vi opptrer sosialt ansvarlig. Samtidig er vi forpliktet til å utarbeide en plan for hvordan vi skal bli enda mer sosialt ansvarlig i årene fremover.

For mer informasjon ta kontakt

Viggo Andersen, konserndirektør
Kvalitet & miljø
tlf.: +45 89 93 11 68
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.