Nord Energi sagde farvel til DataHub-besvær

Nord Energi Net A/S, Danmark

Med ét samlet system til håndtering af data fra måler til DataHub har Nord Energi sagt farvel til tunge manuelle processer og goddag til en mere enkel og effektiv dagligdag. DataHub-modulet har strømlinet dataflowet og givet selskabet det nødvendige overblik til at kunne bruge deres tid på de ting, der skaber værdi.

I forbindelse med en fusion i 2016 skulle Nord Energi tage stilling til hvilken datahåndteringsløsning, de ville køre med fremover. Valget af en enkel og strømlinet løsning har betydet, at der i dag fortsat kun er fem personer til at drifte hele nettet med de knap 100.000 netkunder, som gør selskabet til Danmarks 10. største elforsyning.

Herre i eget hus
Nord Energis tidligere system var kendetegnet ved mange tunge og tidskrævende manuelle processer, og driften af det var derfor outsourcet. Med dén erfaring i rygsækken og en overordnet strategi om at ville være herre i eget hus, valgte selskabet Kamstrups DataHub-modul, som har været i drift siden starten af 2018. ”Vi ville ikke være afhængige af, at andre tog telefonen, når vi havde et problem, der skulle løses. Derfor gik vi efter en samlet, enkel løsning, som vi selv kunne drifte, og som ville gøre vores dagligdag nemmere,” forklarer Netchef Per Hylle.

På ønskesedlen var en samlet løsning, der var logisk opbygget og muliggjorde automatisering af processerne omkring kommunikation med DataHub. Beskrivelsen passede perfekt på DataHub-modulet til Kamstrups MDM-system VisionAir, som er direkte integreret med Energinets DataHub, så al datahåndtering holdes i ét system. ”Modulet lød interessant og spændende, for tankerne bag var helt rigtige: at simplificere DataHub-kommunikationen. Den verden vi kom fra brugte for eksempel slet ikke de termer, DataHub bruger, så det var svært at gennemskue” siger projektleder Per Poulsen.

Systemskiftet indebar en omfattende oprydning i de data, der lå i det tidligere system, som Nord Energi i dag har lukket helt ned. ”DataHub er facitlisten, og med modulet ved vi, at de data, der ligger deri, er identiske med dem, der sendes til DataHub. At begreberne er identiske, gør det meget nemmere at navigere i.”

 

”DataHub er facitlisten, og med modulet ved vi, at de data, der ligger deri, er identiske med dem, der sendes til DataHub. At begreberne er identiske, gør det meget nemmere at navigere i.”

- Per Poulsen

Overblik og brugervenlighed
DataHub-modulet giver først og fremmest Nord Energi et godt overblik især takket være dashboard-oversigten. Hvor man i det tidligere system skulle forholde sig til alting og selv sortere i vigtigheden af det, viser dashboardet kun de ting, der skal handles på, f.eks. hvis noget går galt fra Energinet. ”Alt det, der kører som det skal, behøver vi slet ikke bruge tid på, og dashboardet giver overblikket over, om der er noget, vi mangler ift. andre aktører i DataHub. Det er til at forholde sig til. Så kan man gå hjem med ro i sindet og vide, at man har styr på det hele,” forklarer Per Poulsen. 

Derudover har den høje grad af automatisering ift. skabeloner, estimeringer og gruppeopdeling gjort det daglige arbejde mere effektivt. For eksempel valideres den indtastede information automatisk, så selskabet ikke sender noget afsted, som sandsynligvis bliver afvist. Det er også blevet nemmere at oprette nye installationer, ligesom flytninger håndteres automatisk.  

”Før blev vi bombarderet med webformularer om fejl, som vi skulle udfylde, indsende og afvente godkendelse på. Hvis der f.eks. havde været en forkert tidsserie, der betød, at afregningen gik i kludder, så skulle kunden først igennem elhandleren, som så rapporterede fejlen til os på bagkant. Alt det er faldet drastisk nu,” siger afdelingsleder for installationsafdelingen Peter Jensen.

Det betyder også, at Nord Energi kan bruge deres tid mere effektivt. ”De opgaver der skal løses, tager kortere tid. I stedet kan vi arbejde med andre og mere værdiskabende opgaver.” Eksempelvis kan selskabet tilpasse dataudtrækket efter deres behov ift. analyser og opfølgning m.m.

”De opgaver der skal løses, tager kortere tid. I stedet kan vi arbejde med andre og mere værdiskabende opgaver.”

- Peter Jensen

Ifølge Peter Jensen har systemets brugervenlighed også betydet, at det er nemt at oplære folk i at bruge det: ”Du behøver ikke være specialist for at bruge systemet. Det kræver kun en simpel oplæring i, hvordan det er opbygget f.eks. ift. de forskellige grupper, og så er du klar.”

Tro mod kerneopgaven
Hvor det tidligere system kunne en masse ting på papiret, har DataHub-modulet fra starten fokuseret på én ting: effektiv håndtering af alle data og processer omkring DataHub. Al information om målerne ligger således i VisionAir, mens kun meget få tekniske data er taget med over i modulet.

”Vores tidligere system sigtede efter at kunne gøre alt muligt, men måske netop derfor var der ikke rigtig noget af det, der fungerede godt. Det ville for meget. DataHub-modulet er tro mod den kerneopgave, det skal løse: at gøre vores dagligdag mere enkel,” siger projektleder Per Poulsen. 

Tæt samarbejde
Modulet er den første løsning, der er designet specifikt til at understøtte forsyningens daglige opgaver med at kommunikere med DataHub. Og Nord Energi har undervejs i udviklingsprocessen haft stor indflydelse på præcis hvad det var, de havde brug for, så der kom så meget som muligt af den virkelige verden ind i produktet.

Projektet har i det hele taget fra starten været karakteriseret af et tæt og godt samarbejde, forklarer Per Hylle: ”Der har været et par mindre bump på vejen, som der altid er i sådan en proces, men hver gang har Kamstrup været megagode til at stille op og løse det, så vi hurtigt kunne komme videre – også i weekender og på skæve tidspunkter.”  

Fra fjernaflæsning til DataHub i én proces

VisionAir DataHub-modul

VisionAir DataHub er et modul til VisionAir MDM-systemet. Det betyder, at I kan holde al datahåndtering i ét system og dermed fjerne en arbejdsgang. Det giver færre fejl, lettere fejlsøgning og mindre administration. 

Hos Kamstrup har vi fuldt fokus på netselskaberne. Vi leverer løsninger til hele værdikæden, og med VisionAir DataHub-modulet kan du lægge ansvaret for dine data hos én leverandør – hele vejen fra måler til DataHub.