Vand
Lækageovervågning
Måleraflæsning
Driftseffektivitet

Hvad får du, når du kombinerer mobilaflæsning og skraldebiler?

Langeland Forsyning sparer tid ved at kombinere mobilaflæsning og den eksisterende infrastruktur for effektivt at aflæse målere over store afstande.

Langeland Forsynings opfindsomme kombination af fjernaflæsningssystemet READy og øens skraldebiler betyder, at bilerne aflæser godt 80 % af målerne helt automatisk. Det har resulteret i store tidsbesparelser og nye muligheder for optimering af både drift og kundeservice.

Effektiv mobil måleraflæsning 
Langeland har et samlet areal på 284 km2. Som navnet indikerer, er øen aflang – 52 km lang og op til 11 km bred – og det er øens udformning, der gjorde måleraflæsning med håndterminal til en tidsmæssig tung opgave for driftsleder Henning Bøgh Christiansen. 

Selskabets 7400 målepunkter er fordelt over hele øen – fra Nordlangeland og midt på øen helt ned til sydspidsen. Tidligere blev alle målerne aflæst via én håndterminal. 
I 2014 kontaktede Henning Bøgh Christiansen Kamstrup for at købe to nye håndterminaler, så aflæsningen kunne udføres af flere personer. Han blev i stedet foreslået fjernaflæsningssystemet READy, som sammen med en konverter ville være en både nemmere og billigere løsning. Det ville desuden gøre det muligt at få hyppigere og dermed mere præcise data til driftsoptimering.

Ideen med at hjemtage målerdata ved hjælp af skraldebilerne og den eksisterende infrastruktur kom frem ved et tilfælde, og fordi Langeland Forsyning også står for øens renovation. 

I dag aflæser skraldebilerne godt 80 % af målerne, mens forsyningsselskabet selv kører rundt og aflæser resten. En af grundene til at knap 20 % ikke aflæses er, at nogle af forbrugerne samler deres skrald i små grupper, så lastbilerne ikke kommer omkring samtlige husstande.

”Vi tænkte, at alle de måleraflæsninger skraldebilerne kan indsamle for os, det er jo aflæsninger, vi ikke selv skal ud og hente”

Henning Bøgh Christiansen.

Enkel opstart og lave driftsomkostninger med READy

Det geniale ved skraldevognsløsningen er dens enkelthed. Ud fra skraldebilernes ruter laver Henning Bøgh Christiansen nogle grupperinger i READy, og øens fire skraldebiler får så en tablet eller mobiltelefon samt en konverter med. Bilerne kører rundt to og to i en uge ad gangen og indsamler affald, og samtidigt aflæser de så vandmålerne – helt automatisk.

READy kræver ingen stor investering, og det er nemt og hurtigt at komme i gang med det samme. Da fjernaflæsningen sker automatisk, er det heller ikke nødvendigt at uddanne lastbilchaufførerne for at hjemtage data. Skraldebilerne får lov at indsamle alle de måleraflæsninger de kan, når de alligevel kører rundt på øen efter affald. 

Hver anden måned supplerer forsyningsselskabet op ved at aflæse de resterende målere, så de har en totalaflæsning af samtlige målere. Tidligere skete det kun en gang om året.

Flere data betyder driftsoptimering, mindre vandspild og bedre kundeservice

Kombinationen af READy mobilaflæsning og skraldevogne for effektivt at dække store afstande har sparet tid, betydet bedre kundeservice og resulteret i driftsoptimering som følge af at få flere data. 

”Vi kunne se, at løsningen ville spare en masse tid for os, og så kunne vi få flere aflæsninger hjem i forhold til driftsoptimering. Samtidigt ville vi kunne yde en bedre service overfor kunderne, for eksempel ved meget hurtigere at fange et eventuelt vandspild,” siger Henning Bøgh Christiansen.  

Langeland Forsyning har ca. 10 områder med sektionsmålere. I forbindelse med totalaflæsningen aflæser Henning Bøgh Christiansen også sektionsmålerne og sammenligner tallene. På den måde kan han se, om han lukker mere vand ind i området end han sælger – hvilket indikerer spild. 

Sektionsmålerne og den øgede mængde data gør det nemmere at opdage vandspild, og det betyder selskabet hurtigere kan sætte ind overfor eventuelle lækager.
Han fortæller også, at mange kunder har givet udtryk for, at de sætter stor pris på at have fået besked om utætheder, for stort forbrug o.lign.

Hurtig lækagedetektion
I sommeren 2015 havde Langeland Forsyning et konkret tilfælde, hvor sektionsmåling resulterede i effektiv lækagesøgning. To mandage i træk aflæste selskabet først sektionsmåleren og derefter alle målerne i et specifikt område. Sammenligningen af målingerne viste, at der i det tidsrum var tabt ca. 350 kubikmeter vand. 

”Kamstrups målere gør, at jeg kommer hurtigere i gang. Havde jeg ikke haft muligheden for at holde mine målinger op imod sektionsmåleren, så havde jeg ikke fanget lækagen. Og selv hvis jeg havde fanget den, ville arbejdet med at finde frem til den have taget meget længere tid. Denne lækage fandt vi i løbet af en uges tid – ellers kunne der måske have gået flere måneder,” forklarer Henning Bøgh Christiansen.  

En del af husene på Langeland er sommerhuse, som står tomme i lange perioder.
Ifølge Henning Bøgh Christiansen er dette endnu en udfordring, som fjernaflæsning har bidraget til at løse. Forsyningsselskabet sparer en masse tid, fordi de ikke længere skal udsende og rykke for aflæsningskort: ”Vi får alle data leveret. Der er en kæmpe besparelse der. Både i form af besvær og tid.” 

”Vi forsøger jo at gøre aflæsningen så nem som muligt.”

Alt imens skraldebilerne klarer den største del af målerpuljen, arbejder Henning Bøgh Christiansen hele tiden på at optimere drive-by-løsningen ift. Langeland Forsynings specifikke forhold. Det sker med små tilpasninger og ved at prøve forskellige ting af – ofte i sammenspil med Kamstrup – for at finde ud af, præcis hvad der virker. 

Målet er, at få samtlige målere med i den automatiske aflæsning, så aflæsningen bliver så nem som muligt. ”Sammen finder vi den bedste løsning – vi ved jo, hvad der fungerer i vores dagligdag, mens Kamstrup er eksperterne i deres produkt,” forklarer Henning Bøgh Christiansen.

Om kunden:
Langeland Forsyning
Målerpunkter: 7400

Om løsningen:
MULTICAL 21
READy mobilaflæsning
Sektionsmålere