“Det handler om at gøre forbruget synligt”

Styring af vandflow

Detaljerede informationer om vandforbrug fanger lækager på et tidligt tidspunkt

Vandselskabet i Strib, en by med ca. 5.000 indbyggere og 1.700 vandtilslutninger, beskytter kostbart postevand ved at installere elektroniske vandmålere og et stationært fjernaflæsningssystem.

“Vi har ikke ubegrænsede ressourcer af postevand. Derfor er det absolut afgørende at holde et konstant fokus på forbruget og hjælpe vores kunder med at regulere deres forbrug for deres egen skyld.” Bestyrelsesformand Anton Petersen, Strib Vandværk

Historisk set har han ret: I 1986 blev der for første gang installeret vandmålere i Strib. Byen forbrugte derefter 390.000 m3 vand. To år senere var mængden faldet med 30 % til 270.000 m3!

Nu bringer Strib vandmåling op på et højere plan for at optimere sine måleraflæsningsprocesser med det formål at beskytte vand og give sine kunder en bedre service.

Forbrugsdata fra vandmålerne overføres direkte til vandselskabets computer uden menneskelig indgriben. Fra dette centrale sted får driftslederen daglige opdateringer fra vandforsyningsnettet og overvåger alle målepunkter. Han kan endda eksportere forbrugsdata direkte til sit afregningssystem uden at tilføje yderligere informationer.

Men vigtigst af alt, fjernaflæsningssystemet giver vandselskabet adgang til detaljerede informationer om vandforbruget og kan

dermed opfange lækager og andre uregelmæssigheder på et tidligt tidspunkt.

Månedlige aflæsninger hentes i alle målere, og forbrugsdataene gøres tilgængelige for forbrugerne på vandselskabets hjemmeside.

“Dette har et dobbelt formål,” siger bestyrelsesformanden. “Vi skal både give vores kunder mulighed for at handle kvalificeret, når der er et potentiale for at spare vand, og vi skal som vandleverandør have kontrol over, hvor vandet flyder hen i systemet.”

“Vi skal både give vores kunder mulighed for at handle kvalificeret, når der er et potentiale for at spare vand, og vi skal som vandleverandør have kontrol over, hvor vandet flyder hen i systemet.”

Bestyrelsesformand Anton Petersen, Strib Vandværk

Løsning på konflikter

Nøjagtige data baseret på det faktiske forbrug sikrer bedre kundeservice

Overvågning af vandforbruget for at optimere både service og nettets performance var afgørende faktorer for Strib Vandværks valg af en stationær måleraflæsningsløsning. Anton Petersen beretter om en årlig måleraflæsning, der engang afslørede et overforbrug på mere end 1.000 m3. Sagen kom for retten, hvilket var meget stressende for både vandselskabet og for kunden.

“Vi skal forhindre, at sådanne sager opstår gennem regelmæssig aflæsning af målerne og øjeblikkelige lækagealarmer.”

Månedlige måleraflæsninger sikrer nøjagtige data til afregning baseret på

det faktiske forbrug (i stedet for estimerede forbrug). Men vigtigere er det, at vandselskabet kan overvåge vandforsyningen dagligt på grund af realtidsinformationer fra vandmålerne.

Daglig overvågning er et stærkt værktøj til fejlfinding og giver et solidt grundlag af data til optimering af nettets performance.

Den første motivering for at igangsætte en udskiftning af vandmålerne var et behov for fjernaflæste vandmålere i målerbrønde. Det var en stor udfordring at få forbrugstal fra målere installeret i brønde, og dækslet var ofte tilfrosset om vinteren.

Derfor tilbyder vandselskabet endda sine kunder et vanddisplay, som kommunikerer med vandmåleren. Displayet kan placeres indenfor og giver forbrugeren mulighed for at følge sit forbrug i realtid. Displayet bruges f.eks. af havnemesteren, der nu kan handle med det samme i tilfælde af en lækagealarm – et ekstremt nyttigt værktøj for en forbruger, som skal styre mange brugere, der måske ikke føler det samme ansvar, som hvis de var derhjemme. En lækagealarm kan skyldes alt fra en dryppende vandhane til et rørbrud.

Bedre service, mindre udgifter

“Forbrugerne vil ikke komme til at opleve prisstigninger, kun en bedre service. Vores kunder vil ikke have flere problemer med måleraflæsning, og vi vil spare en masse udgifter og administrativt arbejde, der skyldes den manuelle aflæsning. Og i lyset af den aktuelle pris på postevand, er beskyttelsen af vand absolut også en fordel for de private økonomier."

Bestyrelsesformand Anton Petersen, Strib Vandværk


Plug and play-løsning

Til automatisk måleraflæsning via Radio Link-netværk

Den automatiske måleraflæsningsløsning – Radio Link-netværk – er en trådløs infrastruktur, som kan indsamle data fra alle former for forbrugsmålere (vand, varme, køling og el) via den åbne radioprotokol Wireless M-Bus.

Radio Link-løsningen blev valgt som et enkelt plug and play-system til automatisk måleraflæsning, der kun kræver få komponenter og et minimum af konfiguration.

Datamanagementsystemet gør det muligt for vandselskabet at lave forbrugerprofiler til analyse og sammenligne forbrug hos individuelle husstande.

Radio Link er en populær løsning i bymæssige områder med en høj tæthed af forbrugere og i fjerne områder som f.eks. sværttilgængelige øer.

Vandmålerne anvender ultralydsmåleprincippet med høj nøjagtighed. En datalogger gemmer alle forbrugsinformationer, og de elektroniske målere er forudprogrammeret til at udsende alarmer i tilfælde af unormale forbrugsmønstre. Skønt elektroniske er vandmålerne mindre følsomme over for snavs og kan tåle oversvømmelse uden at mindske performance.

Strib Vandværk

Løsning:

  • 1.700 intelligente vandmålere: Kamstrup, MULTICAL 21, elektronisk vandmåler med ultralydsmåleprincip.
  • Automatisk måleraflæsning via Radio Link
  • Trådløs kommunikationsinfrastruktur, plug and play-system ved brug af den åbne radioprotokol Wireless M-Bus.
  • Vanddisplay: Water Ensemble fra GEO, kommunikerer trådløst med Kamstrup-vandmåleren.