Aflæsning af varmemålere

Dit primære mål er at levere varme til dine kunder – og at sikre korrekt afregning baseret på præcis aflæsning af dine varmemålere.

Intelligente målere og fjernaflæsning giver dig overblik over dit netværk og samtidig mulighed for: 

At bruge dine ressourcer bedst muligt
At sikre glade kunder
Og at optimere din forretning

Dette skridt på vejen mod digitalisering af din forsyning giver flere og mere pålidelige data – og jo flere data, du har, jo mere værdi kan du skabe.

Data fra intelligente målere kan indsamles automatisk via READy, vores løsning til fjernaflæsning. Det sker enten ved drive-by eller fuldautomatisk netværksaflæsning (eller en kombination af de to). Hvilken du bør vælge, afhænger af dine behov.

Plug & play måleraflæsning

Dit netværk kan give dig indsigt og viden

Ved at kombinere et datahåndteringssystem med fjernaflæsning af målere kan du:

  • Identificere bygninger, der påvirker systemet med høje returtemperaturer og dårlig afkøling …og hvorfor
  • Lokalisere målerinstallationer, der er fejlagtige eller er blevet udsat for manipulationsforsøg
  • Få effektiv dataindsamling og opfølgning
  • Altid få adgang til kundedata, så du kan svare på spørgsmål og vejlede med det samme
  • Monitorere og visualisere kundens forbrug og forbrugsmønstre

Når du bruger READy i et fast netværk får du mulighed for at kigge nærmere på de individuelle bygninger og finde de enheder, installationer i bygninger, hvor du kan lave de mest mærkbare forbedringer og sikre, at dit netværk performer bedst muligt. Undersøgelser viser, at op mod 75 % af alle varmeinstallationer i bygninger er fejlagtige eller forkert indstillet. På den positive side betyder det, at der hér ligger et enormt optimeringspotentiale for dig!

At udnytte dét potentiale – og de mange andre optimeringsmuligheder i dit ledningsnet – kræver indsigt og gennemsigtighed. 

Fordelene ved denne gennemsigtighed er mange og omfatter bl.a., at du kommer tættere på dine kunder, bliver i stand til at give målrettet vejledning, kan reducere dine kunders varmeregning – samtidigt med at du optimerer dit nets performance og dermed også din forretning.

kamstrup varmetab

Analysér dine data

Lokalisér varmetab og lækager med Heat Intelligence. Du kan monitorere den aktuelle tilstand ude i ledningsnettet og vide, hvad der sker både over og under jorden – året rundt.

Ved at koble hyppige data fra intelligente varmemålere sammen med fakta om fjernvarmerørene kan du fundamentalt ændre måden, hvorpå du planlægger, drifter og vedligeholder dit ledningsnet. 

kamstrup varmetab