District Analyser

District Analyser tilbyder et unikt overblik over dine forskellige distrikter med detaljeret information om vandtilførsl, forbrug og vandspild

Fra rådata til værdi og overblik

Som en del af vores Water Intelligence-platform giver District Analyser dig et komplet overblik over dit forsyningsnetværk opdelt i distrikter. Du får et kortbaseret overblik over hele dit forsyningsområde opdelt i distrikter med information om det aktuelle vandspild og intuitive farvekoder, der viser status i hvert af dine distrikter baseret på foruddefinerede grænser. 

Du kan også dykke ned i hvert af dine distrikter og få detaljeret indsigt i vandtilførslen, forbruget og vandspildet, hvilket gør det muligt for dig at følge udviklingen over tid, målrette dine indsatser og reagere med det samme, når vandspildet øges i et område.

Løbende overvågning og daglige vandbalancer gør det også muligt for dig at opdage mindre lækager, inden de udvikler sig til store brud.

Få et overblik over dit vandspild

Et kort over dit forsyningsområde giver dig et konstant overblik over vandspildet i hele dit netværk. Intuitive farvekoder for dine distrikter viser deres status baseret på foruddefinerede grænser. Dermed kan du målrette din lækageovervågning, så du kan reagere i løbet af timer i stedet for dage.

Det er nemt og ligetil at administrere dine distrikter. Du optegner ganske enkelt de enkelte distrikter i dit forsyningsområde ved hjælp af musen. Systemet validerer datakvaliteten og minimerer risikoen for fejl ved at sikre, at hver måler kun inkluderes i ét område.

Overvåg dit vandspild

Højfrekvente målerdata og dataanalyse anvendes til at beregne vandbalancer på timebasis ved at sammenligne data fra distriktsmålere i forsyningsgrenen med data fra dine husholdningsvandmålere.

District Analyser kan hjælpe dig med at blive mere proaktiv i bekæmpelsen af dit uafregnede vand. For hvert af dine distrikter kan du dykke ned og få et detaljeret indblik i den leverede og forbrugte volumen samt vandspildet. Du kan identificere tendenser som f.eks. et voksende vandspild på et tidligere stadie, hurtigt se effekten af nye initiativer og let sammenligne spildet i forskellige distrikter.

Filtrering & forædling

Skift mellem visninger baseret på data fra de sidste 24 timer, de sidste 7 dage, den sidste måned, eller angiv den præcise periode, du ønsker at undersøge nærmere. 

For hvert område definerer du individuelle grænser for den acceptable mængde vandspild, og hvad der skal udløse en alarm. Det sikrer, at der tages højde for forhold som population, alder og tilstand for rørene. Hvis du også har adgang til Incidents-systemet, kan du desuden opsætte alarmer, så du automatisk får besked, hvis vandspildet i et område overskrider en foruddefineret grænse.

Identificer forskellige typer af vandspild

Du kan bruge District Analyser til at identificere årsagen bag vandspildet og bruge den viden til at prioritere og målrette dine indsatser. 

Hvis dit vandspild øges i takt med det generelle forbrug, skyldes det ofte uautoriseret forbrug, der ikke måles, f.eks. tyveri, en mangel på målere på byggepladser eller, at området forsyner flere forbrugere end forventet. Hvis der til gengæld ikke er nogen sammenhæng mellem vandspildet og forbruget, skyldes problemet normalt lækager i distributionsledningerne eller stik- og jordledningerne.

Lækagesøgning på en tredjedel af tiden

Med analyseværktøjet Water Intelligence har Tønder Forsyning signifikant optimeret deres lækageovervågning i et særligt udfordrende område. Ny viden giver selskabet mulighed for at prioritere sin brug af ressourcer og vedligeholdelsesindsatser. Desuden kan deres kunder nyde godt af et forbedret serviceniveau.

Data skaber værdi for Assens Vandforsyning

Assens Vandforsyning er en af de testkunder, der har deltaget i udviklingen af vores analyseværktøjer til vandforsyningsselskaber. De forventer at kunne forbedre deres kundeservice og optimere deres arbejde på at reducere deres vandspild.

“Det at vi fuldt ud kan udnytte data ved at sætte spot på det vandspild, der ikke skyldes et problem i en husstand, sparer os penge og gør samtidigt vores arbejde nemmere”, siger Anne Lyndorff Hovmøller fra Assens Vandforsyning.

Tænk hvis dine målere kunne høre de lækager, du ikke selv kan se?

Nu kan du lade hver eneste af dine intelligente vandmålere arbejde for dig med at lokalisere lækager og skabe en hidtil uset gennemsigtighed i dit forsyningsnetværk. Som et fintmasket netværk af støjloggere lytter flowIQ® 2200 vandmålerne til både distributionsledningerne samt stik- og jordledningerne for at opdage eventuelle lækager. 

Se filmen, og bliv klogere på vores akustiske lækageovervågning, eller læs mere forneden.

Vi vil gerne høre fra dig

Udfyld formularen nedenfor for at sætte gang i samtalen.
Forespørgsel *
* Vælg venligst et emne
Interesseområde *
* Vælg et eller flere interesseområder
* Please choose one
* Comments are required * Comments are invalid
* Fornavn er obligatorisk * Fornavn er ugyldig
* Efternavn er obligatorisk * Efternavn er ugyldig
* Email er obligatorisk * Email er ugyldig
* Virksomhed er obligatorisk * Virksomhed er ugyldig
* Land er obligatorisk
* State is required
* Province/territory is required
* By er obligatorisk * By er ugyldig
* Postnummer er obligatorisk * Postnummer er ugyldig
* Telefonnummer er obligatorisk * Telefon er ugyldig * Telefon er ugyldig
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.